Mokėjimų srautas

Mokėjimų srautas arba pinigų srautas (angl.cash flow; CF) – tai skaičių eilė, susidedanti iš paskirstytų laike mokėjimų sekos.

Mokėjimų srautas žymimas CF. Mokėjimų srautas rodomas taip: . Atskiras tokios eilės elementas gali turėti teigiamą ar neigiamą reikšmę.

Pagal pinigų vertės laike teoriją bendrai mokėjimų sumai gauti naudojamas diskontavimo metodas. Tokiu būdu ateities laikotarpių pinigų sumos nurodomas dabartine verte.