Mohačo mūšis

Data 1526 m. rugpjūčio 29 d.
Vieta prie Mohačo, Vengrijoje.
Rezultatas Osmanų pergalė
Konflikto šalys
Vengrijos karalystė
Kroatijos karalystė
Bohemijos karalystė
Šventoji Romos imperija
Bavarijos kunigaikštystė
Lenkijos karalystė
Popiežiaus sritis
Osmanų imperija
Krymo chanatas
Vadovai ir kariniai vadai
Liudvikas II Jogailaitis Suleimanas Didysis

Mohačo mūšis įvyko 1526 m. rugpjūčio 29 d. prie Mohačo, Vengrijoje. Šiame mūšyje Vengrijos karalystės pajėgos, vadovaujamos karaliaus Liudviko II, patyrė lemiamą pralaimėjimą prieš Osmanų imperijos kariuomenę, vadovaujamą sultono Suleimano Puikiojo. Mūšis užbaigė nepriklausomos Vengrijos karalystės laikotarpį: centrinė ir pietinė Vengrijos dalys atiteko tiesiogiai Osmanų imperijai, rytinė dalis atsiskyrė kaip vasalinė Transilvanijos kunigaikštystė Osmanų imperijos sudėtyje, o likusioji dalis pateko į Habsburgų įtaką[1].

Vengrų gretose kovėsi 25 000–30 000 vyrų, turėjo apie 80 patrankų. Osmanų kariuomenė turėjo 60 000–70 000 karių, iki 200 patrankų[2]. Žuvo apie 18 000 vengrų ir iki 2 000 osmanų karių[1].

Šaltiniai redaguoti