Mitologema

Mitologema – mito kertinis elementas, nekintantis, pastovus jo konstruktas. Tai abstrakčių objektų konkrečios personifikacijos, įdvasintos būtybės, suvoktos kaip visiškai realios. Tos pačios mitologemos būdingos daugeliui netgi tarpusavyje nesusijusių kultūrų.

Mitologemas plačiai tyrinėjo ir jų sąvoką įvedė Claude Lévi-Strauss.

Dažniausiai sutinkamos mitologemos: