Misterija – dramos žanras, kuriame simboliniais, stilizuotais vaizdais sprendžiamos žmonijos, tautos, individo likimo problemos. Misterijoms būdingas iškilmingumas, sakralinis paslaptingumas, dvasingumas.

Misterijos „Nuvainikuota vaidilutė“ dalyviai 1928 m. gegužės 14 d.

Žanras susikūrė viduramžiais, vaizdavo daugiausia Biblijos scenas. Tačiau draminės misterijos šaknys yra senovės graikų ir romėnų religinės misterijos.

Lietuvoje misterijų yra sukūręs Vydūnas („Šventa ugnis“, „Mūsų laimėjimas“, „Jūrų varpai“), Liudas Gira („Beauštanti aušrelė“, „Paparčio žiedas“), Vincas Mykolaitis-Putinas („Nuvainikuota vaidilutė“), Vytautas Pranas Bičiūnas („Amžių karžygys“ - 1930 m.), Vincas Krėvė („Likimo keliais“)[1].


Šaltiniai redaguoti

  1. Misterija. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 3 (Masaitis-Simno). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987. // psl. 106

Nuorodos redaguoti