Ministro patarėjas

Ministro patarėjas - ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas (kiti - viceministras, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai, kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai); patarėjas.

Paskirtis - padėti ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. Dirba konkretaus ministro įgaliojimų laikotarpiu.