Mišparai (lot. vesper: vakaras) – vakarinės pamaldos. Kilo iš žydiškosios tradicijos melstis tris kartus per dieną. Mišparai būtini kunigams, diakonams, ordino vienuoliams. Pasauliečiams paprastai rengiami sekmadienio vakarais arba iškilmingų švenčių metu (kartu su kitomis apeigomis).

Vienuoliai (Benediktinai) atlieka mišparus Didįjį šeštadienį

Pagridinės mišparų dalys yra pasveikinimas, himnas, Psalmės, skaitiniai, Responsorium, Magnificat, maldavimai, Tėve mūsų, Dienos malda ir Palaiminimas. Gali būti pridedama Marijos antifonija.

Mišparų giesmės buvo daugelio žymių kompozitorių (Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart) kūrybos tema.

Nuorodos Keisti

Maldų už krikščionių vienybę savaitės pabaigos Mišparai Archyvuota kopija 2007-03-11 iš Wayback Machine projekto.