Metmenys (žurnalas)

Metmenys – JAV lietuvių literatūros, meno, sociologijos ir politikos (kūrybos ir analizės) žurnalas, einantis nuo 1959 m. Čikagoje.

Istorija redaguoti

Įsteigė Santaros-Šviesos federacija. Leidėjas – bendrovė „Metmenys“, „AM and M Publications“ (Algimanto Mackaus ir Metmenų). Per metus išeina 2 (dažniausiai 192 p.) numeriai. Tiražas 1985 m. – 700 egz.

Spausdina straipsnius istorijos, literatūros, politikos, sociologijos, kultūros, visuomenės gyvenimo klausimais, grožinės literatūros kūrinius, jaunųjų lietuvių dailininkų darbus.

Redakcijos bendradarbiai redaguoti

Egidijus Aleksandravičius, Algirdas Titus Antanaitis, Leonidas Donskis, Mykolas Drunga, Aušra Marija Jurašienė, Zinaida Nagytė-Katiliškienė, Algirdas Landsbergis, Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Icchokas Meras, Algis Mickūnas, Romas Misiūnas, Kostas Ostrauskas, Alina Staknienė, Bronius Vaškelis, Tomas Venclova, Albertas Zalatorius, Kęstutis Paulius Žygas. [1]

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 324 psl.