Metatonija

priegaidžių kaita

Metatonijakalbotyros terminas, kuriuo vadinama tame pačiame skiemenyje vykstanti priegaidžių kaita, pavyzdžiui: kárštaskar̃štis, kùrpėkur̃pius, várnavar̃nas. Kai kirtis persikelia taip pat ir į kitą skiemenį, toks reiškinys vadinamas metatakse. Į metataksę galima žvelgti kaip į kirčio perkėlimo ir metatonijos derinį. Terminas metatonija dažniausiai vartojamas kalbant apie kirčiavimo reiškinius baltų ir slavų kalbose, kuriose matyti daugybė priegaidžių kaitos atvejų.