Mesjė 35

Mesjė 35 (M5, NGC 2168) – padrikasis spiečius, esantis Dvynių žvaigždyne, už 2800 šviesmečių. Regimasis ryškis – 5,30.

M35 spiečius