Medžiaga (fizika)

 Merge-arrows.svg  Šį straipsnį yra pasiūlyta sujungti su „Materija (fizika)“.
Dėl kokių priežasčių palikta ši žymė, galite sužinoti diskusijų puslapyje.

Medžiaga – vienas iš fizikinės tikrumos pasireiškimo pavidalų, kuriam būdinga rimties masė. Medžiagai priskiriamos dalelės: molekulės, atomai, protonai, neutronai, elektronai ir kt. dalelės bei jų sistemos (kietieji kūnai, skysčiai, dujos bei plazma). Neturinčios rimties masės dalelės (pvz., fotonai) ar jų sistemos nėra laikomos medžiaga.