Medūza (mitologija)

Gorgonė Medūza, Medūsa (gr. Μεδουσα 'valdovė, gynėja') – graikų mitologijos pabaisa moters veidu ir gyvatėmis vietoje plaukų.[1] Užmušta Persėjo. Minima Odisėjoje (XI 634).

Jūrų medūzos taip pavadintos dėl jų čiuopiklių panašumo į Medūsos plaukus-gyvates.

Medūzos vaikai yra Pegasas ir Chrisaoras, iššokę iš jos kaklo, kai Persėjas jai nukirto galvą. Gorgonė vaizduojama plačiu veidu, išplėstomis akimis, auksiniais sparnais, kūną dengė slibino žvynai, rankos varinės su aštriais nagais, vietoj plaukų ant jos galvos augo nuodingos gyvatės. Pražiotoje burnoje styrojo aštrios kaip durklai iltys, raudonas liežuvis karojo iš plačios burnos.

Mitas redaguoti

Pagrindinis straipsnis – Gorgonės.

Kilmė redaguoti

Ji buvusi viena iš trijų seserų gorgonių, Keto ir Forkino dukra, jos seserys - Steno ir Eurialė. Medūsa buvusi vienintele mirtingąja iš Gorgonių.

 
Gorgonė Medūza

Pagal vėlyvą mito versiją, kurią perteikė Ovidijus "Metamorfozėse" Medūza buvusi mergina gražiais plaukais. Pasivertęs paukščiu[2] Poseidonas ją išprievartavo Atėnės šventykloje, kur ši buvo pasislėpusi nuo Poseidono persekiojimo. Poseidonas buvo Atėnės priešininkas kovoje dėl Atėnų. Atėnė ne tik nepadėjo merginai, bet dėl šventyklos išniekinimo pavertė Medūzos plaukus į hidras.[3] Nuo jos žvilgsnio visi gyvieji pavirsdavo akmeniu. Ji buvo ištremta už Hiperborėjos žemių.

Medūzos mirtis redaguoti

Polidektas, Serifo karalius, sukvietė savo brolius, o drauge su jais ir Persėją, ir prisakė visiems atnešti jam vestuvinių dovanų, nes jis rengiąsis vesti Hipodamiją, Oinamajo dukterį. Persėjas išdidžiai pareiškęs, kad jeigu karalius pareikalausiąs, jis mielai atnešiąs jam dovanų Gorgonės galvą. Polidektas iš brolių pareikalavo jojamų žirgų, tuo tarpu iš Persėjo žirgo neėmė, o įsakė atnešti Gorgonės galvą.

Vienintelė Medūza iš trijų gorgonių buvo mirtinga, todėl Persėjas ėmė ieškoti kaip tik jos galvos. Gorgonių galvas dengė gyvačių žvynai, jų dideli dantys – kaip šernų iltis, rankos geležinės, sparnai auksiniai, ir kas tik išdrįsdavo į jas pažvelgti, virsdavo akmeniu. Persėjas į jas ėjo, atsukęs nugarą, ir žiūrėjo tiktai į jų atspindį variniame skyde. Jo ranką valdė pati Atėnė, su jos pagalba jis nukirto Medūzai galvą. Tuo momentu iš jos iššoko sparnuotas arklys Pegasas ir Chrisaoras, Geriono – giganto su trimis kūnais – auksakardis tėvas. Persėjas įmetė Medūzos galvą į stebuklingą krepšį ir išvyko namo. Atsibudusios kitos Gorgonės ėmė jį persekioti, bet veltui: Persėjas užsidėjo savo šalmą ir pasidarė nematomas.

Medūsos galva redaguoti

Finėjas, kovodamas dėl Andromedos, ketino susidoroti su Persėju, bet šis parodė gorgonės Medūzos galvą ir Finėjas kartu su savo bendrais suakmenėjo.

Polidektas sukvietė savo draugus kovai su Persėju, bet šis tik parodė jiems Gorgonės galvą ir jie beregint suakmenėjo.

Vėliau Persėjas, atsidėkodamas už pagalbą, atidavė gorgonės galvą Atėnei, kuri ja papuošė savo skydą.

Išnašos redaguoti

  1. Pseudo-Apolodoras. Mitologinė biblioteka II 3, 2; 4, 2—3; 5, 12; III 10, 3.
  2. Ovidijus. Metamorfozės VI 120
  3. Ovidijus. Metamorfozės IV 794-801