Evangelija pagal Matą

(Nukreipta iš puslapio Mato evangelija)

Evangelija pagal Matą – viena iš keturių kanoninių evangelijų. Evangelija pagal Matą buvo pavadinta „Žydiška evangelija“, nes atspindi ypatingą susidomėjimą žydų krikščionių reikalais. Šioje evangelijoje daugiau nei kitose pabrėžiamos Senojo Testamento pranašystės, išsipildančios atėjus į pasaulį Jėzui. Evangelijoje pagal Matą Jėzus parodomas kaip mesijas, pranašų išpranašautas „Pateptasis“. Būdinga šios evangelijos tema – Bažnyčia, Jėzaus pašaukta jo pasekėjų bendruomenė.

Turinys redaguoti

Knygos pradžioje užrašyta Jėzaus genealogija, aprašytas jo gimimas. Taip pat evangelijoje rašoma apie Jėzaus krikštą Jordane, Jėzaus gundymus. Užrašytas vadinamasis Kalno pamokslas. Kalbama ir apie tai, kaip Jėzus gydė ir mokė, apie apaštalų siuntimą, diskusijas su religiniais vadovais, esama palyginimų apie Dievo karalystę. Aprašyti Jėzaus stebuklai, Petro išpažinimas, kad Jėzus yra mesijas, atsimainymas bei vėlesni įvykiai, Jėzaus mokinių tarpusavio santykiai. 24-ame knygos skyriuje kalbama apie tai, kas įvyks ateityje, 25-ame užrašyti palyginimai apie paskutinį teismą.

Paskutiniuose knygos skyriuose rašoma apie paskutinę vakarienę, Jėzaus suėmimą ir išbandymus, nukryžiavimą, palaidojimą ir prisikėlimą, užrašytas didysis įsipareigojimas.

Autorius ir parašymo laikas redaguoti

Paprastai nemanoma, kad Evangelija pagal Matą seniausia. Yra manančių, kad jos autorius, kaip ir Lukas, bus naudojęsis Morkaus ir kitų bendrų šaltinių medžiaga. Tikėtina parašymo data dažnai ginčijama, tačiau gali būti, kad ji yra tarp 60 ir 80 m. e. m. II a. pradžios krikščionys teigė, jog evangelijos autorius – Matas (Levis), muitininkas, Jėzaus pašauktas būti apaštalu.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Biblijos enciklopedija. Alna litera. Vilnius, 1992., 99 psl.

Nuorodos redaguoti