Matininkas (žurnalas)

Matininkas – pirmasis Lietuvos matininkų profesinės sąjungos organas, leistas 19261927 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Ėjo keturis kartus per metus. Spausdino Raidės spaustuvė Kaune. Išėjo 7 numeriai.

Nagrinėti žemėtvarkos, žemės reformos, matininkų profesiniai klausimai. Bendradarbiavo Zenonas Bačelis, Steponas Kolupaila, Povilas Matulionis, Juozas Ramanauskas ir kt.

Redagavo A. Chmeliauskas, Stasys Renigeris, L. Straukas. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 315 psl.