Atverti pagrindinį meniu

Materija – fizikinė tikruma, iš kurios sudaryta Visata. Fizika teigia, kad materija egzistuoja laike ir erdvėje (erdvėlaikyje). Viena svarbiausių materijos savybių – jos kintamumas. Materija pasireiškia šiais esminiais pavidalais (formomis):

Taip pat teigiama, kad materialūs yra ir tokie egzotiniai tyrimo objektai, kaip

Materijos apibrėžimo nevienareikšmiškumaiKeisti

Apskritai mokslininkų tarpe naudojamas terminas materija (angl. matter) neturi vienintelės prasmės. Rytų šalių mokslininkai (tarp jų ir Lietuvos, išugdyti dialektinio materializmo aplinkoje) priima V. I. Lenino įvestą šios sąvokos atspalvį. Vakarų mokslininkai šį terminą sutapatina tik su medžiaga (pagal griežtesnius apibrėžimus – visa, kas sudaryta iš fermionų – leptonų ir kvarkų), tuo priešpriešindami ją energijos sąvokai.

Lygiai tokie pat dviprasmiškumai kyla naudojant materijos ir antimaterijos sąvokas. Vienu atveju materija apima ir medžiagą (daleles) ir antimedžiagą (antidaleles). Kitu atveju, jei materija laikoma tik medžiaga, tuomet antimaterija bus tapati antimedžiagos sąvokai.

Taigi, visuomet reikia įsigilinti, kokią prasmę suteikia materijos sąvokai ją naudojantis žmogus.

Taip pat skaitykiteKeisti