Masagetija (pers. ماساگت) – istorinė valstybė, kuri jungė įvairias gentis, gyvenusias Vidurinės Azijos stepėse, į šiaurės rytus nuo Kaspijos jūros šių laikų Turkmėnistane, vakarų Uzbekistane ir pietų Kazachstane.

Apie 323 m. pr. m. e., Masagetijos padėtis Azijos žemėlapyje.
Senovės ir klasikinės geografijos atlasas, 1907 m., Samuel Butler. Žalia spalva vaizduoja Kaukazo Albaniją
Širvanas ir Kaukazo Albanija

Šalis yra žinoma visų pirma iš Herodoto veikalo, kuriame Masagetija apibūdinama kaip kraštas, esantis rytuose nuo Kaspijos jūros. Veikale Herodotas kelis kartus nurodo, kad masagetai gyvena „už Araksės upės“, kuri teka per Kaukazą ir į Vakarų Kaspiją. Mokslininkai pasiūlė įvairius šios anomalijos paaiškinimus. Pavyzdžiui, Herodotas galėjo supainioti dvi ar daugiau upių, nes jis turėjo ribotas ir netiesiogines žinias apie geografiją.

Tas pats Herodotas mini šalies karalienę Tomyrą ir kariuomenės generolą, Tomyros sūnų Spargapį.

Kitų autorių nuomone, tai galėjo būti Kaukazo valstybė, tariamai Kaukazo Albanija ir gretimos teritorijos dabartiniame Azerbaidžane ir Dagestane.

Nuorodos redaguoti