Marijampolės savivaldybės taryba 2000–2003 m.

Marijampolės savivaldybės tarybaMarijampolės savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 2000 m. kovo 19 d.

Teisinis pagrindas redaguoti

Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4.14 str. papildymo ir 5 str. pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 str. 2d. buvo panaikinta Marijampolės rajono savivaldybė, jos administracija reorganizuota. Marijampolės savivaldybei buvo priskirta Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos, Šunskų seniūnijos. Po teritorinės administracinės reformos Marijampolės savivaldybės bendras plotas padidėjo iki 75,5 tūkst. ha, gyventojų iki 70 800.

Rinkimuose dalyvavusios partijos redaguoti

Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
7 Naujoji sąjunga (socialliberalai) (NS) 4223 5
23 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 3776 5
1 Lietuvos valstiečių partijos ir Krikščionių demokratų sąjungos koalicija (LVP ir KDS) 2918 4
25 Lietuvos centro sąjunga (LCS) 2762 3
17 Lietuvos liberalų sąjunga (LLS) 2050 3
22 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 1919 3
9 Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 1889 2
15 Lietuvos partija „Socialdemokratija 2000” (S 2000) 1107 1
24 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 1072 1
19 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS) 978 0
16 Lietuvių tautininkų sąjunga (LTS) 745 0
8 Lietuvos nacionaldemokratų partija 196 0

Tarybos nariai redaguoti

Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Kęstutis Kazakevičius NS 1
Juozas Daugėla NS 2
Linas Pileckas NS 3 iki 2000 m. rugsėjo 19 d.
Vanda Pangonienė NS 4 iki 2001 m. lapkričio 20 d.
Raimundas Maruškevičius NS 5
Gediminas Maurukas NS 6 nuo 2000 m. rugsėjo 19 d.
Virginija Žvironienė NS 7 nuo 2001 m. lapkričio 20 d.
Algis Rimas LDDP 1 iki 2003 m. kovo 13 d.
Vidmantas Brazys LDDP 2
Kęstutis Kubertavičius LDDP 3
Kęstutis Liubinas LDDP 4
Gediminas Povilaitis LDDP 5 iki 2000 m. gruodžio 20 d.
Vidas Pielikis LDDP 6 nuo 2000 m. gruodžio 20 d.
Juozas Isoda LDDP 7 nuo 2003 m. kovo 13 d.
Stanislovas Algimantas Jokūbėnas LVP ir KDS 1
Antanas Vidžiūnas LVP ir KDS 2
Juozas Juodišius LVP ir KDS 3
Viktoras Kemeraitis LVP ir KDS 4
Eugenijus Misiūnas LLS 1
Raimundas Valiukas LLS 2
Arūnas Kapsevičius LLS 3
Kostas Jankauskas TSLK 1
Arūnas Jasionis TSLK 2
Remigijus Kartanas TSLK 3
Romualdas Makauskas LCS 1
Vidmantas Vasiliauskas LCS 2 iki 2002 m. balandžio 24 d., mirė
Vincas Botyrius LCS 3
Virgilijus Žibūda LCS 4 nuo 2002 m. balandžio 24 d.
Albinas Mitrulevičius LSDP 1
Sigitas Valančius LSDP 2
Alvydas Zdanys S 2000 1
Paulius Uleckas LKDP 1

Veikla redaguoti

Meru išrinktas Vidmantas Brazys.

Nuorodos redaguoti

Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2006-10-27 iš Wayback Machine projekto.