Marijampolės dramos teatras

Marijampolės dramos teatras, Marijampolės miesto municipalinis dramos teatrasteatras Marijampolėje, P. Armino g. 2., veikęs 19421949 m. 19561962 m. kaip Kapsuko valstybinis dramos teatras, 19661973 m. kaip saviveiklinis teatras ir veikiantis nuo 1988 m.

Marijampolės dramos teatras

Istorija

redaguoti

Profesionalaus dramos teatro užuomazgos Marijampolėje – lietuviški vakarai, vykę iki Pirmojo pasaulinio karo ir tarpukaryje Marijampolės „Žiburio“ mergaičių gimnazijoje, Marijonų salėje rengti vaidinimai – varžytuvės, Šaulių mėgėjų vaidintojų būrelis ir Darbo teatras, įkurtas 1940 m. kovo 3 d., vaidindavęs Petro Armino mokyklos salėje. Bet vaidinamos dažniausiai buvo vienaveiksmės pjesės.

SSRS okupavus Lietuvą buvo įsteigtas Dramos teatras prie Kultūros židinio, bet jis tepastatė vieną spektaklį. 1942 m. liepos 31 d. Marijampolės burmistras J. Nenorta pasirašė įsakymą, kuriuo nuo rugpjūčio 1 d. steigiamas Marijampolės dramos teatras. Direktoriumi paskirtas Jonas Pileckis, režisieriumi – Kazys Tumkevičius. 1942 m. rugsėjo 12 d. pastatyta pirmoji Petro Vaičiūno 4 veiksmų drama „Sudrumstoji ramybė“. Kaip pasakojo K. Tumkevičius, „daugelis artistų nebuvo lankę teatro mokyklų, nesitobulinę užsieniuose, jie buvo išaugę iš kluoninių spektaklių ir teatro meno mokęsi vien gyvenimo mokyklose.“

1943 m. kovo 6 d. P. Vaičiūno drama „Naujieji žmonės“ atidaryti klebono A. Kazlausko iniciatyva pastatyti Dramos teatro rūmai – Šv. arkangelo Mykolo parapijos salė. Tačiau 1944 m. pastatyta Vytauto Alanto komedija „Buhalterijos klaida“ buvo paskutinioji pirmojo profesionalaus Marijampolės dramos teatro premjera. Artėjant frontui dalis aktorių pasitraukė į užsienį, o vėl sugrįžusi sovietų valdžia nuo 1944 m. gruodžio 31 d. fašistų įsteigtą teatrą uždarė, aktoriai buvo perkelti į Kauno dramos teatrą. Bet netrukus, 1945 m. rugpjūčio mėn. K. Tumkevičiaus ir tuometinio Meno reikalų valdybos viršininko Juozo Banaičio pastangomis teatras vėl pradėjo veikti, nors, kaip rašo K. Tumkevičius, nebuvo „dvasinės paramos – ankstesnieji intelektualai buvo palikę Marijampolę.“ Vienas geriausių to meto spektaklių – Juozo Baltušio debiutinė pjesė „Gieda gaideliai“. 1949 m. sumažinus dotacijas Marijampolės ir Telšių dramos teatrams, teatras vėl uždarytas, aktoriai perkelti į Šiaulių dramos teatrą. Teatro rūmuose veikė kultūros namai.[1]

1956 m. Kapsuko dramos teatras įsteigtas iš naujo, į jį atsiųsta visa antroji Valstybinės konservatorijos aktoriaus meistriškumo katedros laida.[2] Bet daugelis aktorių, atidirbę privalomus dvejus metus, netrukus persikėlė į kitus teatrus, nesulaukta ir reikšmingų režisierių darbų. 1963 m. teatras buvo likviduotas, dar likę aktoriai perkelti į Klaipėdos dramos teatrą. Teatro bazėje susikūrė Marijampolės lėlių teatras, 1960 m. perkeltas į Kauną.

1988 m. buvo įsteigtas Marijampolės valstybinis dramos teatras, kuris 1992 m. buvo pertvarkytas ir perduotas Marijampolės savivaldybės žinion.

Aktoriai

redaguoti

Dailininkai

redaguoti

Režisieriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Kazys Tumkevičius. Gyvenimo vingiuose. II dalis, 20-28 psl.
  2. Marijampolės dramos teatrasLietuviškoji tarybinė enciklopedija, V t. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1979. T.V: Janenka-Kombatantai, 280 psl.

Nuorodos

redaguoti