Marža (angl. Margin, nuo pranc. Marge – paraštė) – terminas, naudojamas prekyboje, biržose, draudime ir bankuose. Nurodo skirtumą tarp prekių, vertybinių popierių, pinigų, palūkanų ir kitų rodiklių kainų.

Мarža – skirtumas tarp kainos ir savikainos.

Gali būti nurodoma absoliučiais dydžiais, kaip pinigais (eurais), taip ir nuošimčiu, kaip savikainos ir kainos santykis.