Mamertas Karbauskas (1913)

Mamertas Karbauskas (1913 m. gegužės 15 d. Bostone, MA – JAV), vargonininkas ir chorvedys.

BiografijaKeisti

Jo muzikiniai sugebėjimai buvo lavinami nuo vaikystės, paūgėjęs lankė Bostono konservatoriją.

Nuo 1936 apie 30 metų vargonininkavo ir vadovavo chorui Nekalto Prasidėjimo lietuvių parapijoje Cambridge, MA. Taip pat dėstė muziką ir dainavimą įvairiose mokyklose, dalyvavo radijo programose ir „Darbininko" rengiamuose koncertuose.

Nuo 1936 ALRK Vargonininkų sąjungos narys, sukūrė ir muzikos kūrinių.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.