Mamertas Karbauskas (1882)

Mamertas Karbauskas (1882 m. gegužės 10 d. Upynoje, Šilalės r. – 1934 m. birželio 11 d. Bostone, MA -JAV), vargonininkas ir chorvedys.

Biografija

redaguoti

Apie 1890 su tėvais atvyko į JAV ir apsigyveno Vilks Bare, PA. Baigė Wyoming Seminary Kingston, PA, ir New England Conservatory. Iš pradžių vargonininkavo Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje Plymoute, PA, o nuo 1904 iki mirties Šv. Petro lietuvių parapijoje Bostone. Suorganizavo chorą, kuris giedojo bažnyčioje ir dalyvavo įvairiuose kultūros renginiuose. Kai 1912 m. gegužės 29 d. Bostone vyko antrasis ALRK Vargonininkų seimas, M. Karbausko choras atliko Č. Sasnausko kantatą „Broliai“. Jis dėstė muziką ir dainavimą įvairiose mokyklose, bendravo su M. Petrausku ir kitais lietuvių muzikais. Bostone kurį laiką vadovavo ir „Gabijos“ chorui. Sūnus, irgi Mamertas Karbauskas, vargonininkas ir chorvedys, padėdavo tėvui mokyti chorus, kaip solistas dalyvaudavo operetėse. Tėvas 1904 Bostone išleido lietuvišką leidinį „Kalėdų giesmė". Buvo ALRK Vargonininkų sąjungos 1911 steigėjas ir narys.

Šaltiniai

redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.