Maltuso augimo modelis

Maltuso augimo medelis (dar vadinamas paprastuoju eksponentiniu augimo modeliu) – eksponentiniu augimu paremtas modelis. Jis pritaikomas nagrinėjant populiacijas.

FormulėKeisti

 ,

kur

  • P0 = pradinė populiacija,
  • r = augimo greitis (angl. growth rate), dar vadinamas Maltuso parametru,
  • t = laikas.