Majoto vėliava

Majotas neturi oficialios savo vėliavos. Vietoj jos ši sala naudoja Prancūzijos vėliavą.

Prancūzijos vėliava, naudojama vietoje Majoto vėliavos.
Neoficiali Majoto vėliava.

Neoficialia savo vėliava Majotas naudoja savo herbą įrėmintą baltame fone ir virš kurio užrašytas salos pavadinimas raudonomis raidėmis.