Magnetinis polius

Magnetinis polius yra magneto taškas, kuriame magnetinio lauko linijų tankis yra didžiausias. Pagal analogiją su Žemės magnetinio lauko poliais magnetai turi 2 polius, vadinamus šiauriniu ir pietiniu. Šiuo metu Pietinis polis randasi Šiaurėje, o Šiaurinis - Pietuose.