Magnetinė konstanta

Magnetinė konstanta – vakuumo vakuumo absoliučioji magnetinė skvarba.[1]

μ0 = 4π × 10–7 N/A² (H/m).

Šaltiniai redaguoti