Magnetinė konstanta

Magnetinė konstanta – vakuumo magnetinė skvarba.

μ0 = 4π × 10–7 N/A² (H/m).