Mažeikių rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Mažeikių rajono savivaldybės tarybaMažeikių rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

Teisinis pagrindas redaguoti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Be to, 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

Lietuvos Respublikos administraciniais vienetais tapo apskritys ir savivaldybės, gyvenamosios vietovės suskirstytos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Panaikintos savivaldybių pakopos, miesto gyvenamosioms vietovėms priskirti miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms – miesteliai ir kaimai. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Jos teritorija gali būti skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas teritorijas. Iki 27 sumažintas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

Rinkimai redaguoti

Rinkimuose dalyvavusios partijos redaguoti

Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
10 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 5227 10
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 3158 6
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 2489 4
3 Lietuvos centro sąjunga (LCS) 1502 3
15 Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 1287 2
13 Lietuvos valstiečių partija (LVP) 950 2

Tarybos nariai redaguoti

Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Sigitas Kaktys TSLK 1
Petras Steponavičius TSLK 2 iki 1995 m. birželio 8 d.
Audrius Stankevičius TSLK 3
Eugenijus Butkus TSLK 4
Bronius Kryžius TSLK 5
Vidmantas Juodpusis TSLK 6 iki 1996 m. spalio 15 d.
Jonas Mažeikis TSLK 7
Rimantas Norkus TSLK 8
Vytautas Kryževičius TSLK 9
Liudvika Daliuta Domarkienė TSLK 10 iki 1996 m. rugsėjo 27 d.
Zigmantas Vilimas TSLK 11 1995 m. birželio 8 d. – 1995 m. lapkričio 15 d.
Antanas Kazlauskas TSLK 12 nuo 1995 m. lapkričio 15 d.
Jonas Vaičius TSLK 13 nuo 1996 m. rugsėjo 27 d.
Birutė Vaičkienė TSLK 14 nuo 1996 m. spalio 15 d.
Pranas Žilinskas LKDP 1
Jokimas Raila LKDP 2
Jurgis Konstantinas Dapkus LKDP 3
Leonardas Jonas Tuomėnas LKDP 4
Adomas Domas Šverba LKDP 5
Judita Butkevičienė LKDP 6
Algimantas Čepys LDDP 1
Antanas Gudinas LDDP 2
Vygandas Povilas Ostrauskis LDDP 3
Irena Macijauskienė LDDP 4
Vytautas Petras Kniežauskas LCS 1
Romualdas Kesminas LCS 2
Vaclovas Česnauskas LCS 3
Jonas Siminkevičius LVP 1
Aleksas Butkus LVP 2
Jonas Jurkus LSDP 1
Gedeminas Kiesus LSDP 2

Veikla redaguoti

Rajono meru išrinktas Sigitas Kaktys, jo pavaduotoju Bronius Kryžius. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Petras Rubežius. S. Kakčiui tapus Seimo nariu, rajono meru išrinktas Jonas Mažeikis.

Nuorodos redaguoti