Mūsų sportas – Lietuvos sporto laikraštis, ėjęs 19311932 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Leido Lietuvos sporto lyga, nuo 1932 m. spalio – Kūno kultūros rūmai, vasarą – kas savaitę, žiemą – kas dvi savaites. Spausdino kooperatinė Raidės spaustuvė Kaune. Išėjo 78 numeriai.

Rašė apie įvairias sporto šakas, pasakojo apie kitų šalių sportininkų pasiekimus, informavo apie svarbiausias sporto varžybas, pasiektus rezultatus, propagavo naujas sporto šakas.

Bendradarbiavo Konstantinas Avižonis, Kęstutis Bulota, Stepas Garbačiauskas, Ričardas Mironas, J. Misiūnas, Klemensas Prielgauskas, Jonas Vileišis, Vincas Zakarevičius ir kt.

Redagavo redakcinė komisija, atsakingieji redaktoriai Antanas Butavičius, Vladas Kviklys (nuo 1932 m. spalio mėn.). [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 345 psl.