Mūsų menas – muzikos, teatro, dailės ir kino dvisavaitis laikraštis, leistas 19371938 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Leido ir redagavo Antanas Makačinas. Spausdino M. Adomavičiaus spaustuvė bei „Žaibo“ spaustuvė Kaune. Išėjo 10 numerių.

Apžvelgė Lietuvos meno, kultūros gyvenimą, informavo apie kultūros įvykius Lietuvoje ir užsienyje, pasakojo apie žymių menininkų kūrybą.

Bendradarbiavo Juozas Banaitis, Vladas Jakubėnas, Juozas Kanopka, Konradas Kaveckas, Vaclovas Miknevičius, Justinas Strimaitis, Ignas Šlapelis, Jonas Švedas, Jonas Žukas ir kt. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 344 psl.