Mūsų laikraštis

„Mūsų laikraštis“savaitraštis, ėjęs 19281940 m. Kaune.

Pirmasis laikraščio numeris

Savaitraštis redaguoti

Leido Katalikų veikimo centras. Spausdino Spindulio spaustuvė bei „Žaibo“ spaustuvė Kaune. Tiražas 87 000 egz. (1939 m.). Rašė apie ekonomiką, politiką, švietimą, kultūrą, religiją, katalikų spaudą ir kita.

Bendradarbiavo: Bernardas Brazdžionis, Julius Būtėnas, Pranas Garšva, Stasys Yla, Kazys Inčiūra, Zenonas Ivinskis, Steponas Kolupaila, Jonas Kriščiūnas, Juozas Prunskis ir kiti.[1]

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Mūsų laikraštis. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV (Mezas-Nagurskiai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 623 psl.
  2. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 344 psl.