Mūsų kalba (Kaunas)

Mūsų kalba – žurnalo „Lietuvos mokykla“ mėnesinis priedas lietuvių kalbai ugdyti, ėjęs 19251927 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Leido Lietuvos katalikų mokytojų sąjunga. Išėjo 27 numeriai.

Bendradarbiavo Petras Būtėnas, Leonas Kuodys ir kt.

Redagavo redakcinė komisija: Juozas Balčikonis, Pranas Dovydaitis, Adomas Dambrauskas-Jakštas bei K. Vireliūnas. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 344 psl.