Mūsų jaunimas (žurnalas)

Mūsų jaunimas – žurnalas grožinei literatūrai ir mokslui populiarinti, leistas 19361940 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Leistas vietoje žurnalo „Jaunimas“. Ėjo kartą, dukart per mėnesį. Leido ir redagavo Petras Kežinaitis. Spausdino E. Norkienės ir Stikliaus spaustuvė, F. Sokolovskienės spaustuvė Kaune. Išėjo 64 numeriai.

Rašyta apie įvairias mokslo sritis, mokslų istoriją, pasakota apie kitų kontinentų šalis, mokslo ir technikos atradimus, nagrinėta lietuvių literatūra bei žymiausių pasaulio kultūros atstovų kūryba.

Bendradarbiavo Kazys Boruta, Julius Būtėnas, Petras Cvirka, Kazys Jakubėnas, Juozas Jurginis, Valerijonas Knyva, Jonas Marcinkevičius, Vytautas Montvila, Eduardas Mieželaitis, Salomėja Nėris, Justas Paleckis, Antanas Venclova, Vincas Žilionis ir kt. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 343 psl.