Mūsų jūra – laivininkystės, žvejybos, buriavimo ir jūrinės literatūros iliustruotas mėnesinis žurnalas, ėjęs 19391940 m. Kaune.

Istorija

redaguoti

Leido Lietuvos jūrininkų sąjunga vietoje žurnalo „Jūra“. Spausdino akcinės bendrovės „Spindulys“ spaustuvė Kaune. Išėjo 12 numerių.

Bendradarbiavo V. Bagdonavičius, Teodoras Daukantas, Antanas Gustaitis, S. Kuizinas, K. Pauža, Stasys Vainora, Kazys Zupka ir kt.

Redagavo J. Šimoliūnas, Simas Urbonas, Stasys Vainoras. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 343 psl.