„Mūsų girios“Lietuvos miškininkystės žurnalas, einantis nuo 1929 m. birželio mėnesio iki dabar (išskyrus 1940-1943 ir 1944-1957 m.). Leistas Kaune, nuo 1957 m. leidžiamas Vilniuje, redakcijos adresas Vytenio g. 50-312 Archyvuota kopija 2016-11-24 iš Wayback Machine projekto.. Virtuali elektroninio paveldo svetainė daugybę jo numerių yra išsaugojusi.

1929 m. pirmas numeris

Istorija redaguoti

19291940 m. leido Lietuvos miškininkų sąjunga, 19431944 m. – Miškų ūkio generalinė direkcija. Tiražas 3000 egz. 19291940 m. išleisti 104 numeriai, 19431944 m. – 4 numeriai.

Rašė miškininkystės ir miškų ūkio, gamtosaugos, medžioklės, žuvininkystės, durpininkystės klausimais, pasakojo apie miškininkų gyvenimą. Bendradarbiavo apie 250 specialistų, miškų ūkio darbuotojų, žurnalistų. [1]

Atnaujinti prieškarinio žurnalo leidimą inicijavo Viktoras Bergas. 1964 m. birželio mėn. „Mūsų girios“ pertvarkytos į žurnalą „Mūsų gamta“, kuris 19651969 m. leido priedą „Girios“ (išėjo 108 nr.), nuo 1970 m. leidžiamas savarankišku leidiniu. 1991 m. atkurtas pavadinimas „Mūsų girios“. Eina kas mėnesį. Nuo 1957 m. leido Lietuvos TSR miškų ūkio ir miško pramonės ministerija ir Gamtos apsaugos komitetas, nuo 1963 m. Lietuvos gamtos apsaugos draugija ir Lietuvos miško pramonės ir miškų ūkio mokslinė techninė draugija, nuo 1991 m. Miškų ūkio ministerija ir Miškininkų sąjunga, nuo 1998 m. Miškų ir saugomų teritorijų departamentas ir Miškininkų sąjunga, viešoji įstaiga „Mūsų girios“. Tiražas 1964 m. – 20 000 egz., 1984 m. – 8000 egz., 1997 m. – 3000 egz., 2008 m. – 2500 egz.

Rašo miškininkystės, miškų ūkio, gamtosaugos, medžioklės klausimais, spausdina straipsnius apie miškininkų gyvenimą.[2]

Bendradarbiai: Viktoras Bergas, Gediminas Petras Isokas, Tadas Ivanauskas, Juozas Rauktys.

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 343 psl.
  2. Juozapas MažeikaMūsų girios. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV (Mezas-Nagurskiai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 623 psl.
  3. Rimondas Vasiliauskas. Aštuoni gyvavimo dešimtmečiai. „Mūsų girios“, 2009 m. birželis Nr. 6 Archyvuota kopija 2016-02-11 iš Wayback Machine projekto.