„Mūsų Vilnius“ – Vilniui vaduoti sąjungos žurnalas, leistas 19281938 m. Kaune.

Pirmasis žurnalo numeris, 1928 m.

Žurnalas redaguoti

19281929 m. ėjo kartą per mėnesį, 19311933 m. – kas dešimt dienų, nuo 1934 m. – 2 kartus per mėnesį. Spausdino Vilniaus spaustuvė Kaune. Tiražas 8000 egz. (1931 m.). [1]

Rašė apie Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto problemas, sąjungos veiklą, lietuvių persekiojimą, etnocidą, kėlė Vilniaus išvadavimo klausimus.

Bendradarbiavo: Danielius Alseika, Pulgis Andriušis, Vytautas Pranas Bičiūnas, Mykolas Biržiška, Liudas Dovydėnas, Kazys Inčiūra, Antanas Juška, Fabijonas Kemėšis, Simas Miglinas, Antanas Miškinis, Juozas Purickis, Donatas Roda, Pijus Ruseckas, Edvardas Turauskas, Jonas Vaidelys, Juozas Tumas-Vaižgantas ir kiti.

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 346 psl.
  2. Mūsų Vilnius. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV (Mezas-Nagurskiai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 625 psl.