Lyvių himnas

Min izāmō
Mano tėvynė
Žodžių autoriusKarlis Staltė
KompozitoriusFredrik Pacius

Min izāmō (liet. Mano tėvynė) – tautinis lyvių himnas. 1923 m. himno žodžius sukūrė Karlis Staltė (lyv. Kōrli Stalte, 18701947) – poetas, tautinio lyvių atgimimo lyderis. 1923 m. lapkričio 18 d. pirmąjį kartą himną sugiedojo Mazirbės lyvių choras, kai Mazirbėje vyko lyvių vėliavos įšventinimo ir pirmojo kėlimo iškilmės.

Žodžiai lyvių kalba. Kompozitorius – Fredrik Pacius (ta pati melodija naudojama ir nacionaliniuose Suomijos ir Estijos himnuose).

Himno žodžiaiKeisti

Lyvių kalbaKeisti

Min izāmō, min sindimō,
ūod ārmaz rānda sa,
kus rāndanaigās kazābõd
vel vanād, vizād piedāgõd.
Min ārmaz īlmas ūod set sa,
min tõurõz izāmō!

Min izāmō, min sindimō,
ūod ārmaz rānda sa,
kus lāinõd mierstõ vīerõbõd
ja rāndan sūdõ āndabõd.
Min ārmaz īlmas ūod set sa,
min tõurõz izāmō!

Min izāmō, min sindimō,
ūod ārmaz rānda sa,
kus jelābõd īd kalāmīed,
kis mīer pǟl ātõ pǟvad īed.
Min ārmaz īlmas ūod set sa,
min tõurõz izāmō!

Min izāmō, min sindimō,
ūod ārmaz rānda sa,
kus kūltõb um vel pivā ēļ
- min amā ārmaz rāndakēļ.
Min ārmaz īlmas ūod set sa,
min tõurõz izāmō!

Latvių kalbaKeisti

Ai tēvzeme, ai dzimtene
un mīļā jūra te,
kur krastā sīkstas, šalcošas
vēl vecās priedes līgojas.
Vismīļākā man pasaulē
tu, dārgā tēvzeme.

Ai tēvzeme, ai dzimtene
un mīļā jūra te,
no kuras viļņi ceļu rod
šurp smilšu krastam muti dot.
Vismīļākā man pasaulē
tu, dārgā tēvzeme.

Ai tēvzeme, ai dzimtene
un mīļā jūra te,
kur zvejnieki vien dzīvot var,
kas dienā, naktī viļņus ar.
Vismīļākā man pasaulē
tu, dārgā tēvzeme.

Ai tēvzeme, ai dzimtene
un mīļā jūra te,
kur jūrmalnieku valoda
vissvētākā vēl dzirdama.
Vismīļākā man pasaulē
tu, dārgā tēvzeme.

Lietuvių kalbaKeisti

Mano tėvyne, mano gimtine,
esi tu mylimas krantas,
kur pajūry žaliuoja
dar senos, tvirtos pušys.
Tu vienintelė mylimoji,
mano tėvynė brangioji.

Mano tėvyne, mano gimtine,
esi tu mylimas krantas,
kur bangos nuo jūros vilnija,
ir krantą skalauja.
Tu vienintelė mylimoji,
mano tėvynė brangioji.

Mano tėvyne, mano gimtine,
esi tu mylimas krantas,
kur tik žvejai gyvena,
kurie dieną naktį – jūroje.
Tu vienintelė mylimoji,
mano tėvynė brangioji.

Mano tėvyne, mano gimtine,
esi tu mylimas krantas,
kur skamba šventoji šneka
– mano mylimoji lyvių kalba.
Tu vienintelė mylimoji,
mano tėvynė brangioji.

NuorodosKeisti