Lyninis ežeras – ežeras, kurio žuvų bendrijoje vyraujanti žuvų rūšis yra lynas.

Tokie ežerai būna nepratakūs ar mažai pratakūs, eutrofiniai. Jų apyežeris gali būti visiškai užpelkėjęs, apsuptas žemapelkių ar aukštapelkių. Tokių ežerų pavyzdžiai yra Biržulis, Grūtas, Kalotė, Našys, Papis, Stervas, Urkis, Žaltytis. Didžiausias gylis būna 5–6 m. Vidutinis gylis neviršija 3 m, mažiausias vidutinis gylis – 1,0 m.

Dugno nuolydis mažas, dugnas padengtas plačiomis limneidų pievomis. Dominuoja maurabraginiai dumbliai, dengiantys 20–30 % viso sublitoralės dugno ploto.

Dugne susidaręs storas sapropelio sluoksnis, turintis daug biogeninių medžiagų. Vandens pH nuo 6,5 iki 8,0, skaidrumas mažas, 1–2 m.

Zoobentose vyrauja šoniplaukos, apsiuvos, vandens asiliukai.

Didžiausią žuvų biomasės dalį sudaro lynai, o karšiai negyvena. Sekliose priekrantėse gausios raudės, gilesnėse vietose – kuojos, rečiau – plakiai.

Nuorodos redaguoti