Lygybė prieš įstatymą

Lygybė prieš įstatymą – tarpšakinis teisės principas. Ypač svarbus santykiuose su valstybės institucijomis. Tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintos žmogaus teisės turi būti įgyvendinamos ir užtikrinamos nepriklausomai nuo asmens savybių. Jas padeda įgyvendinti įvairios institucijos. Gali būti specialios, pvz., Lygių galimybių kontrolierius, esanti sudedamoji žmogaus teisių gynimo sistemos įvairiose Europos valstybėse (įskaitant ir Lietuvą) dalimi. Padeda kovoti su žmogaus teisių pažeidimais. Galutinis sprendimas dėl žmogaus teisių pažeidimo priimamas teisme[1].

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija redaguoti

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija[2]:

1 straipsnis

Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Jiems suteiktas protas ir sąžinė ir jie turi elgtis vienas kito atžvilgiu kaip broliai.

JAV redaguoti

JAV Nepriklausomybės deklaracija:

Visi žmonės gimsta lygūs, nes Kūrėjas suteikė jiems nenusavinamas teises – Gyvybę, Laisvę ir Laimės siekį[3].

Šaltiniai redaguoti