Lundo stygos hipotezė

Lundo stygos hipotezė – viena iš fenomenologinių hipotezių, paaiškinanti, hadronizacija procesą kaip iš stipriosios saveikos susiformuoja kvarko – antikvarko pora. Hipotezė paremta standartiniu modeliu, kad negalima stebėti laisvų kvarkų. Susidarę kvarkai virsta laisvomis dalelėmis hadronais.