Logos – filosofijos žurnalas, ėjęs 19211938 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Leido Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Filosofijos skyrius dukart per metus (1926 m. – triskart). Išėjo 36 numeriai.

Spausdino mokslinius straipsnius ir studijas filosofijos istorijos, gnoseologijos, sociologijos, pedagogikos ir kitais klausimais, nagrinėjo gamtos, visuomenės, kultūros sąsajas.

Bendradarbiavo Izaokas Donskis, Juozas Eretas, Jonas Grinius, Pranas Kuraitis, Antanas Maceina, Pranas Mantvydas, Mečislovas Reinys, Jonas Pankauskas, Stasys Šalkauskis, Vladimiras Šilkarskis, Izidorius Tamošaitis ir kt.

Redagavo Pranas Dovydaitis. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 304 psl.