Liudas Gedgaudas

Liudas Gedgaudas (1911 m. lapkričio 13 d. Šiluvoje, Raseinių r. – 1990 m. kovo 28 d. Palangoje), vargonininkas, chorvedys, muzikos mokytojas.

BiografijaKeisti

Pas vietos vargonininką N. Mūrelį išmokęs vargonuoti, kurį laiką dirbo jo padėjėju. Vėliau lankė J. Naujalio vargonininkų kursus Kaune. 1932 m. savarankiškai vargonininkavo Šiluvoje, 1933 m. Juozapavoje, paskui Raudėnuose (Šiaulių r.), nuo 1938 m. Lieplaukyje (Kelmės r.). 1941 m. persikėlęs į Rietavą (Plungės r.), vargonininkavo, mokytojavo vidurinėje mokykloje ir vadovavo chorams. Su bažnytiniu choru pastatė M. Petrausko operetę „Consilium facultatis".

Nuo 1950 m. vienus metus muziką ir dainavimą dėstė Laukuvos vidurinėje mokykloje. Grįžęs į Rietavą, daug metų vadovavo kultūros namų mišriajam chorui, dėstė muziką ir dainavimą vidurinėje mokykloje, vadovavo moksleivių chorams ir vokaliniams ansambliams. Pokario metais buvo ir pirmasis choro vadovas Rietavo žemės ūkio technikume. Čia suorganizavo 50-55 merginų ir vaikinų chorą, dažnai pasirodydavo koncertuose, prizines vietas laimėdavo chorų apžiūrose, dalyvavo 1955 ir 1960 m. respublikinėse dainų šventėse. 1957 m. I respublikiniam jaunimo festivaliui L. Gedgaudas parengė 80 dalyvių kultūros namų ir technikumo jungtinį mišrųjį chorą. Suaugusiųjų ir moksleivių chorai dalyvaudavo ir rajoninėse dainų šventėse bei festivaliuose. Buvo šių švenčių dirigentas. 1982 m. apsigyveno Palangoje ir iki mirties dalyvavo „Senolių" ansamblyje.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.