Literatūros lankai

Literatūros lankai – Amerikos lietuvių literatūros žurnalas, nereguliariai ėjęs 19521959 m. Buenos Airėse.

Istorija

redaguoti

Žurnalas buvo rengiamas Baltimorėje ir Buenos Airėse. Išėjo 8 numeriai. Daugiausia bendradarbiavo pokario jaunosios kartos lietuvių literatai: poetai Jurgis Blekaitis, Kazys Bradūnas, Juozas Kėkštas, Leonas Lėtas, Antanas Maceina, Algimantas Mackus, Jonas Mekas, Henrikas Nagys, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Henrikas Radauskas, Vladas Šlaitas, prozininkai Kazimieras Barėnas, Vytautas Steponas Janavičius, Marius Katiliškis, Julius Kaupas, Algirdas Landsbergis, kritikai Kazys Bradūnas, Juozas Girnius, Algirdas Julius Greimas, Julius Kaupas, Algirdas Landsbergis, Jonas Mekas, Henrikas Nagys. Išspausdinta recenzijų apie beveik visas to meto išeivių literatūros knygas.

Redagavo Kazys Bradūnas, Juozas Kėkštas. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 301 psl.