Literatūra (žurnalas)

Literatūra – literatūros, meno ir kultūros žurnalas, ėjęs 1936 m. Kaune.

Istorija

redaguoti

Leido Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų draugijos literatūros skyrius „Universitas“. Spausdino Raidės spaustuvė Kaune. Išėjo 2 numeriai. Leidžiant 3-iąjį, žurnalas buvo uždarytas.

Nagrinėjo meno, literatūros ir kultūros problemas, rašė apie kitų šalių kultūros raidą, spausdino lietuvių ir užsienio rašytojų kūrybos apžvalgas, recenzijas.

Bendradarbiavo Juozas Banaitis, Vaclovas Biržiška, Julius Būtėnas, Salomėja Nėris, Balys Sruoga, Jonas Šimkus, Teofilis Tilvytis, Antanas Venclova, Vincas Žilionis ir kt.

Oficialus redaktorius Vincas Krėvė-Mickevičius, faktiškai redagavo Kostas Korsakas ir Petras Cvirka. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 300 psl.