LIONS

(Nukreipta iš puslapio Lions)
 Orange Icon Edit.svg  Manoma, kad šis straipsnis yra beviltiškas.
Jo turinys, struktūra, stilius ar kitos savybės yra tokios, kad jo neįmanoma pritaikyti enciklopedijai.
Priežastis atskirai nesukonkretinta, bet jei ji neakivaizdi, tai gali būti nurodyta istorijoje ar aptarime.
Jei galite parašyti šį straipsnį iš naujo, tegul ir kelis kartus mažesnį, taip ir padarykite!

Tarptautinė LIONS klubų asociacija (angl. Lions Clubs International (LCI))

Vaizdas:LOGO LIONS.jpg
LIONS logotipas

LIONS pavadinimo akronimas: „Liberty“ („laisvė“), „Intelligence“ („intelektas“), „Our Nations Safety“ („mūsų tautų saugumas“) – LIONS (liet. „liūtai“).

LIONS logotipe pavaizduotos dvi į priešingas puses (praeitį ir ateitį) su pasididžiavimu žvelgiančios liūtų galvos.

LIONS šūkis – „Mes tarnaujame!”

Tarptautinė LIONS diena – birželio 7 d.

Centrinė LIONS organizacijos būstinė – Oak Brook (Ilinojaus valstija), JAV. Įvairiose pasaulio šalyse LIONS Clubs International veikia per LIONS apygardas, kurias sudaro skirtinguose miestuose ir miesteliuose (vietos bendruomenėse) veikiantys LIONS klubai.

LIONS pasaulyjeKeisti

LIONS yra didžiausia visuomeninė klubinė ne politinė organizacija pasaulyje, savo veiklą pradėjusi Čikagoje 1917 m. spalio 10 d. Šiandien pasaulyje veikia beveik 50 tūkst. LIONS klubų, kurie vienija daugiau kaip 1,4 mln. narių. LIONS judėjimas ir toliau aktyviai plečiasi bei skleidžia filantropines idėjas pasaulyje.

2020-2021 m. tarptautinis LIONS prezidentas – dr. Jung Yul-Choi iš Pietų Korėjos.

LIONS judėjimo pradininkas – Melvin Jones, draudimo verslo atstovas, paskatinęs Čikagos verslininkų klubus apsijungti, pergalvoti savo klubų filosofiją ir kurti naują organizaciją, kuriai rūpėtų ne tik verslo reikalai, bet ji skleistų pilietines vertybes, užsiimtų humanitarinės pagalbos teikimu, gerintų žmonių gyvenimą.

Svarbus LIONS klubų veiklos posūkis įvyko 1925 m., kai garsi JAV visuomenės veikėja Helen Keller, turinti regėjimo ir klausos negalią, oficialiai paprašė LIONS organizacijos tapti „aklųjų riteriais kryžiaus žygyje prieš tamsą”.

LIONS judėjimas Europoje prasidėjo nuo 1948 m., po Antrojo pasaulinio karo. Pirmieji LIONS klubai susikūrė Švedijoje, Šveicarijoje ir Prancūzijoje, 1989 m. LIONS įžengė ir į Rytų Europos miestus  – Budapeštą, Poznanę, Taliną, Prahą.

Filantropinės organizacijos veikla labai plati. LIONS klubai vykdo įvairius labdaros projektus, dalyvauja tarnystės žmonėms programose ir ieško finansinių lėšų, kurias pirmiausiai paskirsto prioritetinėms, strateginėms veiklos sritims, t. y. rūpinasi sergančiais diabetu, onkologinėmis ligomis sergančiais vaikais, padeda žmonėms su regėjimo negalia, inicijuoja ir aktyviai dalyvauja skurdo mažinimo programose bei rūpinasi aplinkos apsauga. Didelį dėmesį LIONS skiria ir jaunimo socialinių įgūdžių ugdymo programai LIONS Quest, stipriai prisideda likviduojant pasaulio stichinių nelaimių padarinius, padeda kenčiantiems nuo bado ir kt. Kasmet LIONS pagelbsti daugiau kaip 100 mln. žmonių visame pasaulyje.

LIONS judėjimas – tai pagalba bendruomenėms, parama žmonėms, kuriems labiausiai jos reikia, lyderių ugdymas, bendravimas ir bendradarbiavimas. Gerumo šviesos nešimas – tokia pamatinė LIONS prigimtis.

TikslaiKeisti

Pagrindiniai LIONS tikslai:

  • kurti ir įtvirtinti tarpusavio supratimą tarp tautų
  • talkinti aiškinant ir įdiegiant teisingo vadovavimo principus ir pilietiškumą
  • skirti ypatingą dėmesį moralinei ir socialinei bendruomenės būklei
  • vienyti klubus draugystės, bičiulystės ir tarpusavio supratimo terpėje
  • laisvai diskutuoti apie įvairiausias visuomeninio gyvenimo problemas, neliečiant religinių įsitikinimų ir politikos
  • skatinti nesavanaudišką veiklą visuomenės labui,
  • diegti aukštus etinius standartus komercijoje, gamyboje, privačiuose ir visuomeniniuose darbuose.

Visi LIONS klubų nariai savo veikloje vadovaujasi LIONS Etikos kodeksu.

LIONS klubų asociacijaKeisti

Lietuvoje LIONS judėjimas prasidėjo 1990 m., pirmasis įkurtas klubas – Kauno LIONS klubas. 2004 m. įnauguruotas pirmasis Lietuvoje moterų LIONS klubas – Šiaulių moterų LIONS klubas.

Kaip lygiateisė asocijuota narė Lietuva į pasaulinę LIONS organizaciją įsiliejo 2004 m. balandį, kai Oak Brook‘e (JAV) tarptautinės LIONS direktorių tarybos sprendimu buvo įkurta Lietuvos LIONS klubų apygarda 131 (Lietuvoje registruota kaip LIONS klubų asociacija). Pirmojo Lietuvos LIONS klubų apygardos gubernatoriaus pareigas ėjo Šiaulių LIONS klubo pirmasis prezidentas Juozas Pabrėža.

Lietuvos LIONS klubų apygardai 131 priklauso 35 LIONS klubai, kurie veikia vietos bendruomenėse. 11 klubų yra moterų, 11 – vyrų, 13 – mišrių klubų. LIONS klubams Lietuvoje priklauso 700 narių.

Lietuvos LIONS klubų apygardos 131 gubernatorė – Daiva Grikšienė. Apygardos valdybą sudaro 9 skirtingų LIONS klubų nariai, renkami metinėje LIONS klubų konferencijoje.

LIONS klubaiKeisti

Lietuvoje LIONS klubai teritoriniu principu skirstomi į 2 regionus: Šiaurės Vakarų ir Pietryčių regioną.

Šiaurės Vakarų regioną sudaro 3 zonos: Pajūrio, Šiaulių ir Žemaitijos. Šiam regionui priklauso 15 LIONS klubų.

Pajūrio zona:

Šiaulių zona:

Žemaitijos zona:

Pietryčių regionas taip pat sudarytas iš 3 zonų: Kauno, Pietų, Vilniaus. Šiam regionui priklauso 20 LIONS klubų:

Kauno zona:

Pietų zona:

Vilniaus zona:

TarnystėKeisti

Siekiama, kad į LIONS klubus burtųsi kuo įvairesnių kompetencijų, profesijų, pomėgių žmonės, kuriuos sieja tarpusavio supratimo, pasitikėjimo ir pasiryžimo pagal galimybes padėti kitiems, sąžiningai ir garbingai laikytis pagrindinių sionizmo nuostatų, savo visuomeninę veiklą grįstų, vadovaudamiesi LIONS šūkiu „Mes tarnaujame“ (angl.We serve“).

Lietuvos LIONS klubai pagalbą ir paramą organizuoja keliais būdais:

  • rengia įvairaus formato labdaros ir paramos akcijas, organizuoja labdarai skirtus koncertus, vakarus, talkas, konferencijas, susitikimus, labdaros aukcionus, edukacinius renginius, socialines veiklas, finansuoja gydymo išlaidas, dovanoja spektaklius, steigia ir teikia stipendijas neįgaliems jaunuoliams, nepriteklių jaučiantiems vaikams, globoja socialiai remtinus vaikus ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis, tvarko aplinką, užsiima kita altruistine veikla;
  • pritraukia rėmėjų paramą iš užsienio klubų ar privačių asmenų, tarptautinių organizacijų, rengia paraiškas finansavimui gauti ir vykdo projektus

Lietuvos LIONS klubai dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose, pvz., pagalbos „SightFirst“ programoje regėjimo negalią turintiems žmonėms, jaunimo socialinio ir emocinio ugdymo programoje LIONS Quest, Jaunimo mainų vasaros stovyklose („YCE Exchange Youth“), Baltijos šalių LIONS klubų bendradarbystės programoje „Baltic Sea Lions“, „New Voices“ programoje, „Campaign 100“ kampanijoje ir kt.

LEO klubaiKeisti

LEO – LIONS bendruomenės jaunimo organizacija, kurios moto: Leadership („vadovavimas“), Experience („patirtis“), Opportunity („palanki galimybė“) – šių angliškų žodžių pirmosios raidės ir sudaro LEO pavadinimą. Šie savanoryste aktyviai užsiimantys vaikai ir jaunuoliai dažnai vadinami lietuvišku mažybiniu žodžiu „liūtukai“. LEO klubų steigėjai ir globėjai yra LIONS klubai.

Tarptautinė jaunimo organizacija LEO veikia daugelyje pasaulio šalių nuo 1957 m. Per veiklą šiuose klubuose vaikai, paaugliai ir jaunuoliai įsitraukia į savanorystę, užsiima socialiai atsakinga veikla, vykdo pilietines iniciatyvas, gelbsti neįgaliesiems, vienišiems, senjorams, tampa palaikančia atrama bendraamžiams, dalyvauja teritorijų tvarkymo, aplinkosaugos akcijose, jaunimo mainų tarptautinėse stovyklose.

Pasaulyje (per 140 šalių) veikia 7200 LEO klubai, kuriuose savanoriška veikla užsiima per 140 tūkst. jaunųjų „liūtukų“. LEO klubai yra atviri tiek vaikinams, tiek merginoms. Lietuvoje registruoti 3 LEO klubai – Dzūkijos, Kauno, Vilniaus.

LEO klubų programos tikslas nuo pat pradžios išliko toks pats: „suteikti pasaulio jaunimui galimybę savarankiškai ir kolektyviai tobulėti bei būnant atsakingiems vietos, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės nariams savo savanoriška veikla prisidėti prie pagalbos žmonėms“.

LiteratūraKeisti

Nuorodos, šaltiniaiKeisti