LIONS logotipas

Tarptautinė LIONS klubų asociacija (angl. Lions Clubs International). Pavadinimas LIONS (liet. „liūtai“) reiškia: Liberty (laisvė), Intelligence (intelektas), Our Nations Safety (mūsų tautų saugumas). LIONS ženkle yra pavaizduotos dvi į priešingas puses žvelgiančios liūtų galvos - tai reiškia, kad LIONS nariai žvelgia su pasididžiavimu į praeitį ir į šviesią ateitį. LIONS yra didžiausia visuomeninė-klubinė organizacija pasaulyje. Šiuo metu daugiau kaip 200 šalių veikia 48 tūkst. LIONS klubų. Jie vienija beveik 1,4 mln. narių.

LIONS judėjimas prasidėjo 1917 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose, Čikagoje. Surengtoje pirmojoje konvencijoje 1917 m. spalio 8-10 d. buvo priimta Konstitucija ir Įstatai, išdėstyti LIONS tikslai, surašytas Etikos kodeksas. Svarbus LIONS klubų veiklos posūkis įvyko 1925 m., kai garsi JAV visuomenės veikėja Helen Keller, turinti regėjimo ir klausos negalią, oficialiai paprašė LIONS orgaizacijos tapti „aklųjų riteriais kryžiaus žygyje prieš tamsą”. Tuo tarpu į Europą lionizmas atėjo vėliau, po Antrojo pasaulinio karo (1948 m.). Pirmieji klubai susikūrė Švedijoje, Šveicarijoje ir Prancūzijoje, o 1989 m. LIONS įžengė ir į Rytų Europos šalis: Budapeštą, Poznanę, Taliną, Prahą. 

2017 m. LIONS paminėjo savo veiklos šimtmetį ir toliau aktyviai plečia pagalbą vargstantiems, sergantiems žmonėms, padeda atsiskleisti talentams bei skleidžia filantropines idėjas pasaulyje. LIONS klubai vykdo įvairius labdaros projektus, dalyvauja programose ir ieško finansinių lėšų, kurias paskirsto penkioms prioritetinėms veiklos sritims: padeda žmonėms su regėjimo negalia, rūpinasi sergančiais diabetu, onkologinėmis vaikų ligomis, inicijuoja ir aktyviai dalyvauja skurdo mažinimo programose bei rūpinasi aplinkos apsauga. Kasmet LIONS pagelbsti daugiau kaip 100 mln. žmonių visame pasaulyje.

Pagrindiniai tarptautinės LIONS organizacijos tikslai: steigti, įteisinti ir rūpintis tarnystės paslaugas teikiančiais klubais, vadinamais lions klubais; koordinuoti lions klubų veiklą ir reglamentuoti jų administravimą; kurti ir puoselėti savitarpio supratimą tarp pasaulio tautų; skatinti gerojo valdymo principus ir aktyvų pilietiškumą; skirti ypatingą dėmesį pilietinei, kultūrinei, socialinei ir moralinei bendruomenės gerovei; sieti klubus draugystės, bičiulystės ir savitarpio supratimo saitais; laisvai diskutuoti įvairiais visuomenei aktualiais klausimais, neliečiant religinių įsitikinimų ir politikos temų, kuriomis klubų nariai nepolemizuoja; skatinti geros valios žmones elgtis altruistiškai, tarnauti visuomenės labui, nesitikint  materialinės naudos sau, laikytis aukštų etinių standartų versle, asmeniniame ir profesiniame gyvenime, savanoriškoje bei visuomeninėje veikloje.

Visi LIONS klubų nariai savo veikloje vadovaujasi LIONS etikos kodeksu.

2020-2021 m. LIONS Clubs International prezidentas – dr. Jung-Yul Choi iš Pietų Korėjos.

LIONS klubai LietuvojeKeisti

Lietuvoje LIONS judėjimas prasidėjo 1990 m., pirmasis įkurtas klubas – Kauno LIONS klubas. Lietuva lygiateise nare į tarptautinę LIONS organizaciją įsiliejo 2004 m. balandį, kai LIONS centrinėje būstinėje Oak-Brooke (JAV) tarptautinės LIONS direktorių tarybos sprendimu buvo įkurta Lietuvos LIONS klubų apygarda D-131. Pirmojo Lietuvos LIONS klubų apygardos gubernatoriaus pareigas ėjo Šiaulių LIONS klubo pirmasis prezidentas Juozas Pabrėža. 2004 m. įnauguruotas pirmasis Lietuvoje moterų "liūčių" klubas - Šiaulių moterų LIONS klubas.

2020 m. Lietuvoje veikė 34 LIONS klubai, tarp jų 10 moterų klubų, kiti – vyrų arba mišrūs. LIONS klubams priklausė beveik 670 narių. Lietuvos LIONS klubų apygardai D-131 2020-2021 m. vadovauja gubernatorė Daiva Grikšienė.

Lietuvos LIONS klubai suskirstyti į du regionus: Šiaurės Vakarų regioną ir Pietryčių regioną.

Šiaurės Vakarų regionas jungia 3 zonas, kurioms priklauso 15 LIONS klubų.

Pajūrio zona:

 • Klaipėdos LIONS klubas
 • Klaipėdos krašto LIONS klubas
 • Klaipėdos apskrities moterų LIONS klubas „Smiltė”
 • Nidos LIONS klubas
 • Palangos LIONS moterų klubas

Šiaulių zona:

 • Panevėžio LIONS klubas
 • Šiaulių LIONS klubas
 • Šiaulių Alka LIONS klubas
 • Šiaulių rajono LIONS klubas
 • Šiaulių moterų LIONS klubas

Žemaitijos zona:

 • Mažeikių moterų LIONS klubas
 • Plungės LIONS klubas
 • Tauragės LIONS klubas
 • Telšių LIONS klubas
 • Telšių moterų LIONS klubas

Pietryčių regioną sudaro taip pat 3 zonos su 19 LIONS klubų.

Jungtinė zona:

 • Alytaus Dzūkijos LIONS klubas
 • Alytaus Lmoterų LIONS klubas
 • Druskininkų LIONS moterų klubas
 • Marijampolės apskrities LIONS klubas
 • Šakių LIONS klubas
 • Vilkaviškio LIONS klubas

Kauno zona:

 • Jurbarko LIONS klubas
 • Kauno LIONS klubas
 • Kauno M. K. Čiurlionio LIONS klubas
 • Kauno moterų LIONS klubas
 • Kauno Tauro LIONS klubas
 • Kėdainių moterų LIONS klubas

Vilniaus zona:

 • Ukmergės LIONS klubas
 • Užpalių LIONS klubas
 • Vilniaus Karaliaus Mindaugo LIONS klubas
 • Vilniaus Kristoforo LIONS klubas
 • Vilniaus moterų LIONS klubas
 • Vilniaus Sostinės LIONS klubas
 • Vilniaus Vytauto Didžiojo LIONS klubas

Siekiama, kad į LIONS klubus burtųsi kuo įvairesnių specialybių ir profesijų žmonės, siejami tarpusavio supratimo, pasitikėjimo ir pasiryžimo pagal galimybes padėti kitiems, sąžiningai ir garbingai laikytis pagrindinio lionizmo principo ir šūkio „Mes tarnaujame!“ (angl. „We serve!“). Kad sėkmingai įgyvedintų savo tarnystės tikslus, Lietuvos LIONS klubai rengia įvairias socialines akcijas, užsiima edukacija, organizuoja paramai skirtus koncertus, labdaros vakarus, talkas, konferencijas, susitikimus, labdaros aukcionus, kitus renginius, steigia ir teikia stipendijas. Klubai taip pat stengiasi pritraukti globėjų ir rėmėjų paramos iš LIONS klubų užsienyje, kitų organizacijų bei fondų, naudoja tarptautinės LIONS organizacijos - LCIF (angl. „LIONS Clubs International Foundation“) finansavimo galimybes.

Lietuvos LIONS klubai dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose, pvz., jaunimo socialinio ir emocinio ugdymo programoje LIONS Quest, Jaunimo stovyklų ir mainų programoje („Youth Camp and Exchange“), Baltijos šalių LIONS klubų bendradarbystės programoje „Baltic Sea LIONS“.

LEO klubai pasaulyje ir LietuvojeKeisti

LIONS globoja tarptautinę jaunimo organizaciją LEO (liet. „liūtukas“). LEO organizacijos moto: Leadership (vadovavimas), Experience (patirtis), Opportunity (palanki galimybė). LEO yra tarptautinė jaunimo organizacija, kurios klubai suburia paauglius ir jaunimą savanorystei, socialiai atsakingai veiklai, labdaringam darbui, pagalbai neįgaliems vaikams ir jaunimui.

Pasaulyje veikia apie 7200 LEO klubų, kuriuose savanoryste užsiima per 180 tūkst. narių. Lietuvoje šiuo metu buriasi 3 LEO klubai – Dzūkijos, Kauno ir Vilniaus.

LiteratūraKeisti

Nuorodos, šaltiniaiKeisti

 

Vikiteka