LIONS logotipas

Tarptautinė LIONS klubų asociacija (angl. Lions Clubs International, „Liberty“ („laisvė„), „Intelligence“ („intelektas“), „Our Nations Safety“ („mūsų tautų saugumas„), LIONS (liet. „liūtai“). LIONS yra didžiausia visuomeninė-klubinė organizacija pasaulyje. Šiuo metu 202 šalyse veikia 48 tūkst. LIONS klubų. Jie vienija beveik 1,5 mln. narių. Tarptautinė LIONS diena – gruodžio 5 d. LIONS ženkle yra pavaizduotos dvi į priešingas puses (praeitį ir ateitį) žvelgiančios liūtų galvos.

2017 m. LIONS pažymėjo savo veiklos šimtmetį ir toliau aktyviai plečiasi bei skleidžia filantropines idėjas pasaulyje. Svarbus LIONS klubų veiklos posūkis įvyko 1925 m., kai garsi JAV visuomenės veikėja Helen Keller, turinti regėjimo ir klausos negalią, oficialiai paprašė LIONS tapti „aklųjų riteriais kryžiaus žygyje prieš tamsą”.

LIONS klubai vykdo įvairius labdaros projektus, dalyvauja programose ir ieško finansinių lėšų, kurias paskirsto penkioms prioritetinėms veiklos sritims: padeda žmonėms su regėjimo negalia, rūpinasi sergančiais diabetu, onkologinėmis vaikų ligomis, inicijuoja ir aktyviai dalyvauja skurdo mažinimo programose bei rūpinasi aplinkos apsauga. Kasmet LIONS pagelbsti daugiau kaip 100 mln. žmonių visame pasaulyje.

Pagrindiniai tarptautinės LIONS klubų asociacijos tikslai: kurti ir įtvirtinti tarpusavio supratimą tarp tautų; talkinti aiškinant ir įdiegiant teisingo vadovavimo principus ir pilietiškumą; skirti ypatingą dėmesį moralinei ir socialinei bendruomenės būklei; vienyti klubus draugystės, bičiulystės ir tarpusavio supratimo terpėje; laisvai diskutuoti apie įvairiausias visuomeninio gyvenimo problemas, neliečiant religinių įsitikinimų ir politikos; skatinti nesavanaudišką veiklą visuomenės labui, diegti aukštus etinius standartus komercijoje, gamyboje, privačiuose ir visuomeniniuose darbuose.

2019-2020 m. tarptautinis LIONS prezidentas – dr. Jung Yul-Choi iš Pietų Korėjos.

LIONS klubai LietuvojeKeisti

Lietuvoje LIONS judėjimas prasidėjo 1990 metais, pirmasis įkurtas klubas – Kauno LIONS klubas. Kaip lygiateisė narė Lietuva į LIONS organizaciją įsiliejo 2004 m. balandį, kai Oak-Brooke (JAV) tarptautinės LIONS direktorių tarybos sprendimu buvo įkurta Lietuvos LIONS klubų laikinoji apygarda D-131. Pirmuoju Lietuvos LIONS klubų apygardos gubernatoriumi tapo Šiaulių LIONS klubo pirmasis prezidentas Juozas Pabrėža.

2019-2020 m. Lietuvos LIONS klubų valdybos kadencijos pradžioje Lietuvoje buvo įregistruoti 34 LIONS klubai, tarp jų 10 moterų klubų, kiti – vyrų arba mišrūs. 2019 m. viduryje LIONS klubams Lietuvoje priklausė 670 narių.

Lietuvos LIONS klubų apygardai D-131 2019-2020 m. vadovauja gubernatorius Almantas Pėstininkas.

Lietuvos LIONS klubai suskirstyti į du regionus: Šiaurės Vakarų ir Pietryčių. Šiaurės Vakarų regionas, kuriam vadovauja Daiva Grikšienė, skirstomas į tris zonas: Žemaitijos (vadovė Audronė Balčiūnienė), Pajūrio (Jolanta Gulbinienė) ir Šiaulių (vadovas Valdemaras Guzaitis). Šiaurės Vakarų regionui priklauso 15 LIONS klubų:

 • Klaipėdos LIONS klubas
 • Klaipėdos krašto LIONS klubas
 • Klaipėdos apskrities LIONS moterų klubas „Smiltė”
 • Mažeikių moterų LIONS klubas
 • Nidos LIONS klubas
 • Palangos LIONS moterų klubas
 • Panevėžio LIONS klubas
 • Plungės LIONS klubas
 • Šiaulių LIONS klubas
 • Šiaulių Alka LIONS klubas
 • Šiaulių rajono LIONS klubas
 • Šiaulių moterų LIONS klubas
 • Telšių moterų LIONS klubas
 • Telšių LIONS klubas
 • Tauragės LIONS klubas

Pietryčių regionas, kuriam vadovauja Andrius Stasiukynas, taip pat turi tris zonas: Kauno (vadovė Sigita Skarupskienė), Vilniaus (vadovas Audrius Remeikis) ir Jungtinę (vadovas Andrius Stasiukynas). Pietryčių regionui priklauso 19 LIONS klubų:

 • Alytaus Dzūkijos LIONS klubas
 • Alytaus LIONS moterų klubas
 • Druskininkų LIONS moterų klubas
 • Jurbarko LIONS klubas
 • Kauno LIONS klubas
 • Kauno M. K. Čiurlionio LIONS klubas
 • Kauno Tauro LIONS klubas
 • Kauno moterų klubas LIONS
 • Kėdainių moterų LIONS klubas
 • Marijampolės apskrities LIONS klubas
 • Šakių LIONS klubas
 • Ukmergės LIONS klubas
 • Užpalių LIONS klubas
 • Vilniaus Sostinės LIONS klubas
 • Vilniaus Karaliau Mindaugo LIONS klubas
 • Vilniaus Vytauto Didžiojo LIONS klubas
 • Vilniaus LIONS moterų klubas
 • Vilniaus Kristoforo LIONS klubas
 • Vilkaviškio LIONS klubas

Visi LIONS klubų nariai savo veikloje vadovaujasi LIONS etikos kodeksu.

Siekiama, kad į LIONS klubus burtųsi kuo įvairesnių specialybių ir profesijų žmonės, siejami tarpusavio supratimo, pasitikėjimo ir pasiryžimo pagal galimybes padėti kitiems, sąžiningai ir garbingai laikytis pagrindinio lionizmo principo ir šūkio „Mes tarnaujame“ (angl. „We serve!“). Lietuvos LIONS klubai šį principą įgyvendina dviem keliais:

 • rengia įvairias labdaros ir paramos akcijas, užsiima edukacija: organizuoja koncertus, vakarus, talkas, konferencijas, susitikimus, aukcionus, kitus renginius, atlieka įvairias socialines veiklas, steigia ir teikia stipendijas ir pan.;
 • pritraukia globėjų ir rėmėjų paramą iš užsienio LIONS klubų, kitų organizacijų, naudoja tarptautinės LIONS klubų asociacijos Centrinės paramos organizacijos –LCIF (angl. „LIONS Clubs International Foundation“)– finansavimo galimybes.

Lietuvos LIONS klubai dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose, pvz., jaunimo socialinio ir emocinio ugdymo programoje LIONS QUEST, Jaunimo apsikeitimo vasaros stovyklose („Youth Exchange“), Baltijos šalių LIONS klubų bendradarbystės programoje „Baltic Sea Lions“, Jaunųjų baltų darbo praktikoje kitose šalyse („Young Balts in Practice“). Olandijos LIONS klubų apygardos D-110 iniciatyva Lietuvoje įkurtas PINNL (People in Need Need LIONS) komitetas (jį sudaro 5 nariai iš įvairių Lietuvos LIONS klubų), kurio pagrindinis tikslas yra parinkti, įvertinti, aprobuoti ir pateikti įvairius rėmimo projektus Olandijos rėmimo fondui Lietuvoje.

2019-2020 m. kadencijos Lietuvos LIONS klubų valdybą sudaro 9 nariai iš skirtingų klubų.

LEO klubai pasaulyje ir LietuvojeKeisti

LIONS globoja tarptautinę jaunimo organizaciją LEO (liet. „liūtukas“). LEO organizacijos moto – Leadership – „vadovavimas“, Experience – „patirtis", Opportunity – „palanki galimybė“. LEO yra tarptautinė organizacija, veikianti daugelyje pasaulio šalių, kurios klubai suburia paauglius ir jaunimą savanorystei, socialiai atsakingai veiklai, labdaringam darbui, pagalbai neįgaliems vaikams ir jaunimui.

2019 metų viduryje 140 pasaulio šalių veikė 7200 LEO klubai su 180 tūkst. narių.

Lietuvoje šiuo metu veikia trys LEO klubai – Dzūkijos, Kauno ir Vilniaus.

LiteratūraKeisti

Nuorodos, šaltiniaiKeisti

 

Vikiteka