Linava
Įkurta1991 m. spalio 4 d.
Tipasasociacija
BūstinėJankiškių g. 41, Vilnius
Tinklalapislinava.lt

„Linava“ – 1991 m. spalio 4 d. įkurta Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija. Pagrindiniai asociacijos uždaviniai – tarpininkauti ir padėti vežėjams sprendžiant pagrindinius klausimus, įvairias problemas su valstybinės valdžios ir valdymo instuticijomis, savivaldybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis visais su keleivių ir krovinių pervežimais susijusiais klausimais bei vykdyti kitas funkcijas, kurios yra susijusios su kelių transporto verslo skatinimu.

Asociacija „Linava“ veikia pagal Lietuvos Respublikoje galiojantį asociacijų įstatymą. Asociacija – tai pelno nesiekianti organizacija, ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Asociacijos prezidentą ir prezidiumo narius renka „Linavai“ priklausančių vežėjų bendrovių vadovai ar įgalioti asmenys.

Istorija redaguoti

„Linava“ įkurta 1991 m. spalio 4 d. 84 Lietuvos transporto įmonių iniciatyva. Vėliau vežėjų skaičius augo ir šiuo metu yra beveik 800 įmonių. Jos turi per 14500 krovininio transporto priemonių, kuriomis vykdomi tarptautiniai krovinių pervežimai, apie 3000 autobusų ir troleibusų.

Pagrindinė asociacijos būstinė įsikūrusi Vilniuje (Jankiškių g. 41)

Asociacijos nariai veža keleivius 1328 vietinio susisiekimo, 369 – tolimojo susisiekimo ir 40 – tarptautinio susisiekimo maršrutais. Keleivių ir krovinių pervežimai vykdomi beveik į visus Pasaulio žemynus: Europą, Aziją ir į Afriką. Daugiausia krovinių vežėjai importuoja/eksportuoja į/iš Lenkijos, Vokietijos, Rusijos, Olandijos, Belgijos, Italijos, Ispanijos.

Viena iš svarbiausių krovinių pervežimo bendrovėms valstybių yra Rusija. Tai daugiausia lemia gera Lietuvos geografinė padėtis: Lietuva yra tarp Vakarų Europos ir Rusijos. Krovinių gabenimą į didžiausią Pasaulio valstybę labai supaprastino 1992 m. gegužės 23 d. asociacijos „Linava“ įstojimas į Tarptautinę kelių transporto sąjungą (IRU) ir tapimas jos nare. Šioje tarptautinėje asociacijoje „Linava“ atstovauja Lietuvos vežėjams keleivinio ir krovininio transporto tarybose.

Tarptautinių kelių transporto sąjunga (IRU) išskiria asociacijai „Linava“ TIR knygeles, kurios ypač palengvina krovinių gabenimą į Europos Sąjungai nepriklausančias valstybes.

Asociacija „Linava“ per savo veiklos metus prisijungė prie pagrindinių kelių transportą reglamentuojančių konvencijų, pasirašė sutartis dėl tarptautinio kelių transporto su 34 valstybėmis. 1993 m. Lietuva tapo pilnateise Europos Transporto Ministrų Konferencijos (ETMK) nare, nuolat dalyvauja jos skirstomos daugiašalės kvotos tarptautiniams krovinių vežiojimams keliais sistemoje. Šie leidimai supaprastina vežėjams keliavimą per kitų šalių muitines.

Asociacijos funkcijos redaguoti

Asociacija įsteigta siekiant sudaryti jos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti visų rūšių pervežimus.

Pagrindiniai asociacijos uždaviniai – siekti transporto verslo sąlygų gerinimo, teikti asociacijos nariams pagalbą ir kitas paslaugas, vykdant keleivių ir krovinių visų rūšių pervežimus automobiliais, atstovauti asociacijos nariams santykiuose su valdžios institucijomis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis bei asmenimis.

Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti asociacija vykdo šias funkcijas:

1. Derina verslininkų veiklą, formuojant bendrą jų vystymosi ir tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo strategiją, bei atstovauja juos Lietuvos, užsienio šalių bei tarptautinėse institucijose, kurių veikla yra susijusi su kelių transporto verslu;

2. Skatina kelių transporto ir su juo susijusių paslaugų verslo plėtrą bei naujų darbo vietų kūrimą;

3. Atstovauja ir gina savo narių teises ir teisėtus interesus santykiuose su valstybinės valdžios ir valdymo organais, savivaldybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis visais su keleivių ir krovinių pervežimais susijusiais klausimais;

4. Atstovauja vežėjams parodose, konferencijose ir kituose renginiuose, kurie yra susiję su asociacijos veikla; Teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei kitoms valstybinėms institucijoms dėl transporto verslo vystymo ir teisės aktų priėmimo;

5. Teikia konsultacijas ir paslaugas visais transporto proceso klausimais ir informaciją užsienio transporto verslininkams apie Lietuvos vežėjų veiklą;

6. Teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei kitoms valstybinėms institucijoms dėl transporto verslo vystymo ir teisės aktų priėmimo;

7. Atstovauja savo narių teisėms ir interesams darbo ir socialinėje sferoje;

8. Rengia seminarus, ruošia metodinius nurodymus, informacinius biuletenius, reklaminius prospektus, kitus leidinius asociacijos ir jos narių veiklos klausimais;

9. Nustatyta tvarka aprūpina narius ir vežėjus keleivių ir krovinių pervežimams vykdyti reikalinga dokumentacija;

10. Renka ir kaupia informaciją apie pervežimus, jų sąlygas, tvarką bei informuoja apie tai asociacijos narius;

11. Atlieka kitas funkcijas, kurios neprieštarauja asociacijos veiklos principams ir šiems įstatams;

12. Vykdo Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) nuostatas.

TIR sistema redaguoti

Viena svarbiausių „Linavos“ funkcijų – TIR knygelių išdavimas. Jas Lietuvos nacionalinei automobiliais vežėjų asociacijai išduoda Tarptautinių kelių transporto sąjunga (IRU), o „Linava“ vėliau išduoda vežėjams. Ši sistema užtikrina, kad tuo atveju, kai muitų ir mokesčių negalima išieškoti iš vežėjo, juos sumokės nacionalinis garantuojantysis susivienijimas. Lietuvoje tą atliktų „Linava“.

Vykstant su TIR knygele, vienoje muitinės įstaigoje užplombuotose transporto priemonėse ar konteineriuose gabenamos prekės paprastai netikrinamos kitose muitinės įstaigose. Tai suteikia pranašumą vežėjams, esantiems TIR sistemoje.

Muitinės kontrolės priemonės, taikytos prekių išvykimo šalyje, turi būti pripažįstamos tiek valstybių, per kurias prekės gabenamos tranzitu, tiek valstybių, kurios yra prekių paskirties vieta.

VŠĮ „Linavos“ mokymo centras redaguoti

VŠĮ „Linavos“ mokymo centras – antrinė „Linavos“ bendrovė, įkurta 1997 m. vasario mėn. norint mokyti ir suteikti konsultacijas krovinių ir keleivių transporto atstovams. Mokymo centrą įkūrė Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“. Centras pradėjo dirbti kaip UAB „Linavos“ servisas padalinys, o nuo 2001 m. lapkričio mėn. tapo savarankiška organizacija. Mokymo centro uždavinys – teikti aukštos kokybės mokymo ir konsultacijų paslaugas.

„Linavos“ mokymo centre apmokomi transporto įmonių vadovai bei darbuotojai, jiems sudaromos sąlygos profesinės kvalifikacijos kėlimui, žinių ir įgūdžių tobulinimui, profesinio akiračio plėtimui.

Mokymo centre įsisavinamos ir gilinamos žinios kelių transporto teisės, CPC krovininio ir visuomeninio transporto kompanijų vadovams, ADR, DGSA, TIR procedūrų, AETR, ATA, ATP bei kitose su kelių transportavimu susijusiose srityse.

Mokymo centras ruošia savo klientus Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje rengiamiems egzaminams. Mokslo žinias ir konsultacijas suteikia žinomi teisininkai, ekonomistai, krovinių ir keleivių gabenimo specialistai.

„Linavos“ mokymo centras kasmet rengia organizuoja keliones į tarptautines transporto, ekspedijavimo ir logistikos parodas Vokietijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Suomijoje, Rusijoje, Lenkijoje. Jos padeda įmonėms pasirengti parodose pristatyti savo paslaugas.

Prezidiumas redaguoti

 • Romas Austinskas – prezidentas [1]
 • Rimantas Martinavičius – viceprezidentas
 • Vytas Bučinskas – viceprezidentas
 • Arvidas Pajuodis – prezidiumo narys
 • Artūras Telmentas – prezidiumo narys
 • Romas Vosylius – prezidiumo narys
 • Bronislavas Geležiūnas – prezidiumo narys
 • Anatolijus Ašmankevičius – prezidiumo narys
 • Oleg Tarasov – prezidiumo narys
 • Raimondas Vėlavičius - prezidiumo narys

Nuorodos redaguoti

Šaltiniai redaguoti

 • „Linavos mokymo centras“. Pervežimai kelių transportu. Vilnius, 2002