Limanas (gr. limen − uostas, užutėkis) − pailga jūros įlanka neaukštais vingiuotais krantais, susidariusi užliejus jūrai upės žiotis ar žemupio slėnio dalį.

Limanai prie Juodosios jūros krantų

Limanai yra būdingi grimztančioms jūros pakrantėms. Jie būna atviri arba nerijos atskirti nuo jūros.

Jeigu klimatas sausas ir į limaną įteka mažai gėlo vandens, limano vanduo būna sūrus, dugne kaupiasi druskos ar druskingas dumblas, turintis gydomųjų savybių.