Lietuvos studentas

Lietuvos studentas – visų Lietuvos studentų dvisavaitis laikraštis, ėjęs 19301934 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Vietoje laikraščio „Studentas“ leido Vytauto Didžiojo universiteto fakultetinių draugijų sąjunga, nuo 1932 m. – Vytauto Didžiojo universiteto ir Žemės ūkio akademijos studentų atstovybės. Spausdino „Žaibo“ spaustuvė Kaune. Išėjo 67 numeriai.

Nušvietė Lietuvos studentijos gyvenimo problemas, pasakojo apie studentų rūpesčius užsienio šalyse, nagrinėjo mokymo ir mokslo klausimus.

Bendradarbiavo Petras Avižonis, Juozas Banaitis, Juozas Balčikonis, Mykolas Biržiška, Vladas Gaižutis, Ignas Jonynas, Ona Mašiotienė, Antanas Miškinis, Eduardas Volteris ir kt.

Redaktoriai redaguoti

Benediktas Babrauskas, Albinas Briedis, Bernardas Brazdžionis, Valerijonas Knyva, Vladas Mačys, Juozas Slapšinskas.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 295 psl.