Lietuvos radijo antroji programa

Lietuvos radijo antroji programa (LR2) – antrosios Lietuvos nacionalinės radijo programos pavadinimas 19562003 m.

LR2 ženklas 1993–1998 m.
Pagrindinis straipsnis – LRT Klasika.