Lietuvos partijos 1918-1940

Pagrindinės Lietuvoje 19181940 metais veikusios partijos:

Klaipėdos krašte taip pat veikė kelios vokiečių partijos, stambiausios iš jų – vadovaujamos Naumano ir Zaso.

1936 m. vasario 6 d. vidaus reikalų ministro nutarimu Lietuvoje uždraustos visos politinės partijos, išskyrus valdančiąją Lietuvos tautininkų sąjungą, tačiau neformaliai partijos išsaugojo savo struktūras.