Lietuvos kinologų draugija

Lietuvos kinologų draugija (LKD) – pagal Asociacijų įstatymą įsteigtas nesiekiantis pelno ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis kinologijos mėgėjus bei profesionalus Lietuvoje.

LKD siekia vienyti kinologijos mėgėjus, koordinuoti LKD narių veiklą ir atstovauti LKD narių interesams.

LKD simbolika:

  • lietuvių skaliko atvaizdas elipsėje su užrašu LIETUVOS (viršutinėje dalyje) KINOLOGŲ DRAUGIJA (apatinėje dalyje);
  • lietuvių skaliko atvaizdas Lietuvos kontūre su analogišku užrašu apskritime.

Uždaviniai

redaguoti

LKD uždaviniai yra šie:

  1. siekti sudaryti kuo palankesnes sąlygas vystyti ir plėtoti kinologiją;
  2. vienyti ir koordinuoti kinologijos mėgėjų veiklą;
  3. siekti aktyvaus bendradarbiavimo tarp LKD narių, vadovaujantis LKD tikslų palaikymo principais;
  4. teikti metodinę pagalbą LKD nariams;
  5. visapusiškai reklamuoti LKD, jos narių teikiamas paslaugas ir veiklą;
  6. atstovauti ir ginti LKD narių teises, jų interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose;
  7. plėtoti bendradarbiavimą su analogiško pobūdžio Lietuvos ir užsienio valstybių asociacijomis, tarptautinėmis organizacijomis.

Nuorodos

redaguoti

Oficiali svetainė (lietuvių, anglų k.)