Lietuvos kariuomenės vadas

 Broom icon.svg  Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, sutvarkykite.

Kariuomenės vadas – aukščiausiasis Lietuvos valstybės karinis pareigūnas, skiriamas Lietuvos Respublikos prezidento, kaip vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado.

Kariuomenės vado vėliava

Kariuomenės vadas tiesiogiai pavaldus krašto apsaugos ministrui ir vykdo nustatytą kariuomenės plėtros politiką. Svarbiausias kariuomenės vado uždavinys taikos metu – tinkamai rengti kariuomenę ginkluotai valstybės gynybai, užtikrinant jos sąveiką su kitų NATO valstybių ginkluotosiomis pajėgomis ir dalyvavimą tarptautinėse operacijose. Paskelbus karo padėtį, Respublikos Prezidento dekretu kariuomenės vadas skiriamas visų valstybės ginkluotųjų pajėgų vadu, pavaldžiu gynybos veiksmų civilinei vadovybei. Kai kariuomenės vado nėra arba jis laikinai negali eiti pareigų, jį pavaduoja Gynybos štabo viršininkas arba krašto apsaugos ministro įsakymu paskirtas kitas karininkas, turintis generolo (admirolo) laipsnį.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos laikaiKeisti

Lietuvos didysis etmonasKeisti

 
LDK didžiojo etmono herbas - buožė

Lietuvos didysis etmonas - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės vyriausiasis vadas.

Didžiojo etmono atributas – buožė.

Lietuvos didieji etmonai 1476-1794 m.Keisti

Lietuvos didžiųjų etmonų sąraše žalia spalva pažymėti tie, kurie pareigas pradėjo eiti prieš Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės susijungimą į Abiejų Tautų Respubliką.

Laikotarpis Didysis etmonas Šalies valdovas
1476 m. - ? Jonas Ivanas Chodkevičius Kazimieras Jogailaitis
1497 m. - 1500 m. Konstantinas Ostrogiškis Aleksandras
1500 m. - 1501 m. Simonas Alšėniškis Aleksandras
1501 m. - 1502 m. Stanislovas Jonavičius Kęsgaila Aleksandras
1503 m. - 1507 m. Stanislovas Kiška Aleksandras (iki 1506 m.), Žygimantas Senasis
1507 m. - 1530 m. Konstantinas Ostrogiškis Žygimantas Senasis
1531 m. - 1541 m. Jurgis Radvila I Žygimantas Senasis
1553 m. - 1566 m. Mikalojus Radvila Juodasis Žygimantas Augustas
1566 m. - 1572 m. Grigalius Chodkevičius Žygimantas Augustas (ir 5 dienos po jo mirties)
1576 m. - 1584 m. Mikalojus Radvila Rudasis Steponas Batoras
1589 m. - 1603 m. Kristupas Radvila Perkūnas Zigmantas Vaza
1605 m. - 1621 m. Jonas Karolis Chodkevičius Zigmantas Vaza
1625 m. - 1633 m. Leonas Sapiega Zigmantas Vaza (iki 1632 m.), Vladislovas Vaza
1635 m. - 1640 m. Kristupas Radvila Jaunasis Vladislovas Vaza
1646 m. - 1654 m. Jonušas Kiška Vladislovas Vaza (iki 1948 m.), Jonas Kazimieras Vaza
1654 m. - 1655 m. Jonušas Radvila Jonas Kazimieras Vaza
1656 m. - 1665 m. Povilas Jonas Sapiega Jonas Kazimieras Vaza
1667 m. - 1682 m. Mykolas Kazimieras Pacas Jonas Kazimieras Vaza (iki 1668 m.), Mykolas Kaributas Višnioveckis (iki 1673 m.), Jonas Sobieskis
1682 m. - 1703 m. Kazimieras Jonas Sapiega Jonas Sobieskis (iki 1696 m.), Augustas II
1703 m. - 1707 m. Mykolas Servacijus Višnioveckis Augustas II (iki 1704 m.), Stanislovas Leščinskis
1707 m. - 1708 m. Kazimieras Jonas Sapiega Stanislovas Leščinskis
1708 m. - 1709 m. Jonas Sapiega Stanislovas Leščinkis
1709 m. - 1709 m. Grigalius Antanas Oginskis Stanislovas Leščinskis
1709 m. - 1730 m. Liudvikas Pociejus Augustas II
1735 m. - 1744 m. Mykolas Servacijus Višnioveckis Augustas III
1744 m. - 1762 m. Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė Augustas III
1762 m. - 1768 m. Mykolas Juozapas Masalskis Augustas III (iki 1963 m.), Stanislovas Augustas Poniatovskis
1768 m. - 1793 m. Mykolas Kazimieras Oginskis Stanislovas Augustas Poniatovskis
1794 m. - 1794 m. Simonas Kosakovskis Stanislovas Augustas Poniatovskis

Tarpukario laikotarpisKeisti

Vyriausiasis kariuomenės vadasKeisti

Vyriausiasis kariuomenės vadas - aukščiausias Lietuvos kariuomenės karinis pareigūnas, skiriamas Lietuvos Respublikos prezidento, kaip aukščiausio valstybės pareigūno.

Vyriausiaisiais kariuomenės vadais paprastai buvo skiriamas aukščiausią karinį laipsnį turintis veikiantis karininkas. Jam buvo pavaldūs visi Lietuvos kariuomenės daliniai ir tarnybos, o nuo 1935 m. sausio 1 d. tapo pavaldus ir Vyriausiasis kariuomenės štabas, kuris iki tol buvo atskaitingas krašto apsaugos ministrui.

Vyriausieji kariuomenės vadai 1919-1940 m.Keisti

Nuotrauka Kadencija Kariuomenės vadas Pastabos
  1919 m. gegužės 7 d. - 1919 m. 26 d. Generolas Silvestras Žukauskas Pirmasis Lietuvos Vyriausiasis kariuomenės vadas po Lietuvos išsivadavimo nuo Rusijos Imperijos.
  1919 m. spalio 7 d. - 1920 m. vasario 23 d. Divizijos generolas Pranas Liatukas Kankintas NKVD, mirė Lukiškių kalėjimo ligoninėje. Palaikų vieta nežinoma.
  1920 m. vasario 23 d. - 1920 m. birželio 14 d. Generolas Silvestras Žukauskas
  1920 m. birželio 14 d. - 1920 liepos 7 d. Divizijos generolas Jonas Galvydis-Bykauskas Laikinai ėjo Vyriausiojo kariuomenės vado pareigas.
  1920 m. liepos 7 d. - 1921 m. gegužės 29 d. Pulkininkas Konstantinas Žukas Parašė Lietuvos kariuomenės vidaus tarnybos statutą.
  1921 m. balandžio 7 d. - 1921 m. gegužės 29 d. Generolas Silvestras Žukauskas
1921 m. gegužės 29 d. - 1922 m. vasario 11 d. Divizijos generolas Juozas Kraucevičius Rėmė siekius Lietuvoje gaminti savo karo lėktuvus.
1922 m. vasario 11 d. - 1923 m. birželio 5 d. Generolas leitenantas Juozas Stanaitis
  1923 m. birželio 5 d. - 1928 m. sausio 26 d. Generolas Silvestras Žukauskas
  1935 m. sausio 1 d. - 1940 m. balandžio 22 d. Divizijos generolas Stasys Raštikis Pirmasis kurio pareigos vadinosi nebe Vyriausiasis kariuomenės vadas, o Kariuomenės vadas.
  1940 m. balandžio 22 d. - 1940 m. birželio 15 d. Divizijos generolas Vincas Vitkauskas Paskutinis Lietuvos kariuomenės vadas iki nepriklausomybės nuo TSRS atgavimo.

Po nepriklausomybės atkūrimoKeisti

Kariuomenės vadasKeisti

 
Lietuvos kariuomenės vado kryžius

Kariuomenės vadas – aukščiausiasis Lietuvos valstybės karinis pareigūnas, skiriamas Lietuvos Respublikos prezidento, kaip vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado.

InauguracijaKeisti

Inauguracijos ceremonijos metu Katedros aikštėje išsirikiuoja visų Lietuvos kariuomenės pajėgų ir joms priklausančių brigadų būriai su kovinėmis vėliavomis, taip pat Garbės sargybos kuopos kariai su šiuolaikinėmis ir XIV a. kario uniformomis bei ginklais, groja Lietuvos kariuomenės orkestras.

Kadenciją baigiantis kariuomenės vadas pasisveikina su kariais "sveiki, kariai", būriai choru atsako "sveiks, tamsta". Prezidentas ir vyriausiasis puskarininkis apeina Katedros aikštę, priėję centrą, atiduoda pagarbą priekyje laikomoms vėliavoms (Lietuvos Respublikos vėliavai, Lietuvos istorinei vėliavai ir Lietuvos kariuomenės vėliavai). Prezidentas ir vyriausias puskarininkis užbaigia ratą ir grįžta į tribūną. Kadenciją baigiantis kariuomenės vadas pasako kalbą, atiduoda pagarbą būriams, bei apeina ratą ir atiduoda pagarbą vėliavoms kartu su vyriausiuoju puskarininkiu, kaip prieš tai prezidentas, o tada taipogi grįžta į tribūną. Ir prezidentas ir kariuomenės vadas yra pagerbiami ginklu.

Naujasis kariuomenės vadas nusiima kepurę ir atsiklaupia ant vieno kelio prieš prezidentą, kuris šio petį priliečia kardu. Prezidentui tarus savo žodžius, naujasis kariuomenės vadas atsistoja, užsideda savo kepurę, atidavęs pagarbą ir pasakęs "Tėvynės labui", žengia prie mikrofono tarti savo priesaiką ir pasirašyti dokumentą.

Prezidentui, senajam ir naujajam kariuomenės vadams vėl grįžus į aikštės vidurį prie vėliavų, Lietuvos kariuomenės vėliava yra atnešama senajam kariuomenės vadui. Šis atiduoda vėliavai pagarbą ir ją paima į rankas. Vėliavą atnešęs žmogus atiduoda pagarbą ir nueina link naujojo vado. Senasis vadas perduoda vėliava prezidentui, atiduoda pagarbą, nusiima kepurę, atsiklaupia ir pabučiuoja vėliavą. Jam atsistojus, užsidėjus kepurę ir atidavus pagarbą, prezidentas su vėliava pasisuka į naująjį kariuomenės vadą, kuris atkartoja senojo vado darytus veiksmus. Vėliava tada yra perduodama ją atnešusiam žmogui, kuris ją paima atidavęs pagarbą. Kariuomenės vadui atidavus pagarbą, vėliava yra nešama atgal ją prieš tai laikiusiam žmogui, kuris prieš paimdamas vėliavą atiduoda pagarbą, o ją atiduodantis žmogus irgi atiduoda pagarbą.

Prezidentas įsega kariuomenės vadui kariuomenės vado kryžių į jo uniformą. Šis eina ratą aplink Katedros aikštę, kartu su vyriausiuoju puskarininkiu, atiduodamas pagarbą. Atkartoja prezidento ir buvusio kariuomenės vado veiksmus darytus ceremonijos pradžioje. Grįžęs į tribūną, pasisveikina "sveiki, kariai", kariai choru atsako "sveiks, tamsta". Pasako kalbą. Buvęs kariuomenės vadas perduoda simbolinį skeptrą prezidentui kuris šį perduoda dabartiniam kariuomenės vadui. Prezidentas ir kariuomenės vadas atsisveikina su buvusiuoju kariuomenės vadu, kuris palieka Katedros aikštę. Tada išžygiuoja būriai, kol iš tribūnos dabartinis kariuomenės vadas atiduoda kariams pagarbą.

PriesaikaKeisti

Yra galimos dvi priesaikos pagal Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 13 straipsnį.


Pirmoji:

„Aš, (vardas, pavardė),

paskirtas Lietuvos kariuomenės vadu, be išlygų prisiekiu:

ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai,

saugoti jos žemių vientisumą,

sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir savo pareigas, visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos kariuomenę,

ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę.

Tepadeda man Dievas.“


Antroji:

„Aš, (vardas, pavardė),

paskirtas Lietuvos kariuomenės vadu, be išlygų prisiekiu:

ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai,

saugoti jos žemių vientisumą,

sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir savo pareigas, visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos kariuomenę,

ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę.“


Lietuvos kariuomenės vadai nuo 1993 m.Keisti

Nuotrauka Lauko uniforma Kadencija Kariuomenės vadas Pastabos Kas paskyrė
1993 m. - 1999 m. Generolas majoras Jonas Andriškevičius Algirdas Brazauskas|
  1999 m. liepos 1 d. - 2004 m. birželio 30 d. Generolas majoras Jonas Kronkaitis Valdas Adamkus|
2004 m. - 2009 m. Generolas leitenantas Valdas Tutkus
2009 m. - 2014 m. Generolas leitenantas Arvydas Pocius Dalia Grybauskaitė|
2014 m. - 2019 m. Generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas Dalia Grybauskaitė|
2019 m. - Generolas leitenantas Valdemaras Rupšys Dabartinis Lietuvos kariuomenės vadas. Gitanas Nausėda|

ŠaltiniaiKeisti

"Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas" https://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_atributika/kariuomenes_veliavos.html http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_atributika/kariuomenes_zenklai.html Generolo majoro Valdemaro Rupšio inauguracijos naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu ceremonija Inauguruotas naujasis Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas http://kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/naujojo_lietuvos_kariuomenes_vado_generolo_majoro_valdemaro_rupsio_inauguracija