Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigada „Žemaitija“

Brigados ,,Žemaitija" ženklas
Veikimo laikas 1999-2004; 2016 - dabar
Valstybė Lietuvos vėliava Lietuva
Pavaldus Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgos
Rūšis Brigada
Paskirtis Parengti Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ karinius vienetus Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos gynybai gebančius sąveikauti su sąjungininkų pajėgomis, siekiant užtikrinti valstybės teritorijos vientisumą, palaikyti karinių vienetų kovinę parengtį, rengtis tarptautinėms operacijoms ir jose dalyvauti, įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis teikti pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei vykdyti kitas taikos meto užduotis.
Yra dalis Lietuvos ginkluotosios pajėgos
Būstinė Klaipėda
Šūkis „Vardan laisvės ir didvyrių žemės!“ (lot. „Pro libertate et terra heroum!“)
Vadovybė
Vadas pulkininkas Aurelijus ALASAUSKAS
Štabo viršininkas pulkininkas leitenantas Vadimas JERIOMINAS
Vyriausiasis puskarininkis seržantas majoras Eugenijus ŽUKAUSKAS
Simbolika
Brigados vėliava
Beretė

Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigada „Žemaitija“ – pagrindinis Lietuvos ginkluotųjų pajėgų karinis vienetas.[1] Šiuo metu Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigadą „Žemaitija“ sudaro štabas, keturi batalionai ir penkios atskirosios kuopos. Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ formavimą planuojama baigti iki 2021 metų.[2]

Istorija Keisti

Brigados vadai:

Sudėtis Keisti

Funkcijos Keisti

Pagrindinės Brigados ,,Žemaitija" funkcijos:

  • Taikos metu – užtikrinti taiką ir gerovę valstybėje, valstybės saugumą, atsakant į terorizmo ar masinio naikinimo ginklo platinimo grėsmes, regioninį ir globalinį stabilumą, rengti karius tarptautinėms taikos palaikymo operacijoms, teikti pagalbą valstybės ir vietinės valdžios institucijoms įstatymais numatytais atvejais.
  • Karo metu – kartu su šalimis sąjungininkėmis užtikrinti patikimą atgrasinimą, o atgrasymui žlugus, kartu su NATO pajėgom ginti Lietuvos suverenitetą, teritoriją, teritorijos vandenis bei oro erdvę ir atremti bet kokią ginkluotą agresiją.

Šaltiniai Keisti